Gå til sidens indhold

Høring af Inatsisartutlov om turistvirksomhed, om zoneinddeling m.v. for erhvervsmæssig virksomhed og begrænsning i adgang til visse områder

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:24-04-2024 15:14
Høringsfrist:05-06-2024 00:00
Departement:Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling
Høringssvar sendes til::isiin@nanoq.gl
Formålet med loven er at fremme udviklingen af turisme i Grønland samt at sikre, at udøvelsen af turistvirksomhed sker under hensyntagen til bl.a. sikkerhed, sundhed, miljø og bæredygtighed, og at turistaktører bidrager til udviklingen af det grønlandske samfund. Forslaget gør det muligt at fremme udviklingen af turisme i Grønland inden for nogle nærmere fastsatte rammer, der muliggør en udvikling der samtidig ivaretager de ovennævnte hensyn. Med loven bliver det derfor et krav om autorisation for at udøve turistvirksomhed i Grønland. Endvidere foreslås det at det stilles krav til at rettighedshaverne skal være bosat og fuldt skattepligtige i Grønland.

Det er samtidig formålet at loven hjemler muligheden for at fastsætte nærmere regler om zoneinddeling. Regler om zoneinddeling skal sikre at øvrig erhvervsmæssig virksomhed sker under hensyntagen til bl.a. områdernes øvrige anvendelse, sikkerhed, sundhed, miljø og bæredygtighed.

Frist for fremsendelse af høringssvar er: 5. juni 2024.

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til isiin@nanoq.gl med kopi til odka@nanoq.gl