Gå til sidens indhold

Departement for Fiskeri og Fangst

Fiskerirådet

Fiskerirådet afgiver udtalelser til Naalakkersuisut om alle nye tiltag inden for fiskerireguleringen i Grønland. Fiskerirådet består af repræsentanter for fiskerierhvervet.

Rådet kan på eget initiativ opfordre Naalakkersuisut til at komme med nye tiltag eller ændre på eksisterende lovgivning. Rådet kan endvidere tage spørgsmål op vedrørende fiskerisektoren, der ikke forudsætter en videre behandling i Naalakkersuisut. Rådets formand kan på rådets vegne komme med offentlige udtalelser om fiskeripolitiske spørgsmål.

Rådet behandler ikke spørgsmål om tvistigheder mellem et eller flere medlemmer. Naalakkersuisut hører fiskerirådet i sager, der vedrører § 5, 7, 9, 10, 11, 13 18, 20, 22 og 23 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri.

Medlemmer
Fiskerirådet er sammensat på følgende måde: GE (Grønlands Erhverv) med tre repræsentanter, KNAPK (Sammenslutningen af Fiskere og Fangere i Grønland) med tre repræsentanter.

Følgende deltager som faste tilforordnede: Departementet for Fiskeri og Fangst, Grønlands Fiskerilicenskontrol, Grønlands Naturinstitut, Departementet for Finanser, Justitsområdet og Ligestilling, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi, og Miljø, Departementet for Erhverv og Handel, SIK, NUSUKA (Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat), Sustainable Fisheries Greenland (SFG) og SQAPK (Sinerissap Qanittuani Aalisartut Piniartullu Kattuffiat).

Formanden udpeges på skift af GE og KNAPK, mens næstformanden udpeges af den organisation der ikke har formandsposten. Rådets sekretariat varetages af Departementet for Fiskeri og Fangst.

Fiskerirådets Forretningsorden

Kontakt

Imaneq 1A 701
Postboks 269
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?