Gå til sidens indhold

Høring om udkast til bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i fødevarer

Høringstype:Andet
Offentliggjort:21-02-2023 09:59
Høringsfrist:07-04-2023 00:00
Departement:Departement for Fiskeri og Fangst
Høringssvar sendes til::294@fvst.dk

I forbindelse med Fødevarestyrelsens opgavevaretagelse på veterinær- og fødevareområdet i Grønland og for at sikre at Grønland lever op til gældende EU-lovgivning, er det nødvendigt at revidere bekendtgørelse nr. 1165 af 26. september 2013 for Grønland om visse forureninger i visse fødevarer.

Vedlagt fremsendes derfor i høring:

  • Udkast til bekendtgørelse Grønland om visse forureninger i fødevarer.

Med bekendtgørelsesudkastet opdateres grænseværdierne for, hvornår fødevarer med visse forureninger må markedsføres (bilag 1), ligesom bestemmelsen om forbud mod anvendelse og blanding (§ 6) præciseres, således at det entydigt fremgår, at det under visse forudsætninger er muligt at markedsføre fødevarer, som har undergået sortering eller anden fysisk behandling med det formål at reducere indholdet af forurenede stoffer.

Vær desuden opmærksom på, at der i bilag 1 med udgangspunkt i EU-lovgivningen er sorteret i oversigterne i forhold til fiskearter, som har grænseværdier, der afviger fra de generelle grænseværdier for fisk under de specifikke kontaminanter. Der er kun medtaget de fiskearter med særlige grænseværdier, som pt. er vurderet relevante for Grønland.

Selvstyret bedes fremsende høringen til relevante parter i Grønland, og returnerer høringssvarene til Fødevarestyrelsen. Fristen for returnering af høringssvar er sat til den 7. april 2023.
For yderligere oplysninger om Fødevarestyrelsens opgaver i Grønland se nedenstående link:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Organisation/Groenland/Sider/forside.aspx

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Fødevarestyrelsen på e-mail: 294@fvst.dk