Gå til sidens indhold

Departement for Fiskeri og Fangst

Fiskeriafdelingen

Fiskeriafdelingen i Departement for Fiskeri og Fangst består af Fiskeriafdelingen, som varetager forvaltningsmæssige og udviklingsmæssige opgaver i relation til det grønlandske fiskerierhverv samt Licensafdelingen, som varetager udstedelse af kystnære licenser og samarbejdet med kommunerne omkring udstedelse af kystnære licenser, Aalipi.

Fiskeriafdelingen varetager den daglige administration, forvaltning og udmøntning af den grønlandske fiskeripolitik. Afdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af indstillinger til kvotefastsættelser, udstedelse af fiskerilicenser til både grønlandske og udenlandske rederier og fiskere. Udarbejdelse af forvaltningsplaner er også en del af afdelingens opgaver, og sker i samarbejde med Grønlands Naturinstitut, ligesom fiskerierhvervet inddrages i arbejdet.

Fiskeriafdelingen er ansvarlig for bilaterale fiskeriforhandlinger med andre nordatlantiske lande og EU, deltager i kyststatsforhandlinger vedrørende fælles bestande og i en række regionale fiskeriorganisationer som NAFO, NEAFC og NASCO, samt i nordisk og arktisk samarbejde.

Da der arbejdes tæt på de politiske beslutningstagere, består en stor del af afdelingens arbejde i ministerbetjening og opfølgning på Naalakkersuisuts politik på området.

 • Fiskeriafdelingen varetager følgende sagsomrĂĽder:

  • Lovgivning, forvaltning og administration af nationalt og internationalt fiskeri, herunder beskyttelses- og udnyttelsesaspektet, inklusiv forvaltningsplaner og forsøgsfiskerier
  • Politisk betjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri og det samlede Naalakkersuisut omkring fiskeripolitiske indstillinger og spørgsmål, inklusiv beredskaber, oplæg, presse, møder og officielle besøg
  • De overordnede opgaver vedr. den nationale og internationale fiskeripolitik såsom den strategiske, politiske og administrative udvikling af fiskeriet,
  • Forvaltning og administration af TAC og kvoter
  • Sekretariatsfunktion for Fiskerirådet og andre opgaver vedr. råd, nævn, arbejdsgrupper, udvalg og konferencer på tværs af selvstyret og internationalt
  • Opretholdelse af Grønlands internationale forpligtelser i henhold til regionale, bilaterale og internationale konventioner og aftaler
  • Varetagelse af Grønlands medlemskab i de regionale fiskeriforvaltnings organisationer; NAFO, NEAFC, Nordisk og NASCO samt Grønlands kyststatsforpligtelser og forhandlinger
 • Licensafdelingen varetager følgende sagsomrĂĽder:

  • Sagsbehandling af licensansøgninger og udstedelse af licenser til kystnært fiskeri
  • Koordinering med kommunerne i forhold til Aalipi, som er et licensudstedelsessystem kommunerne bruger til udstedelse af licenser
  • Sagsbehandling af dispensationslicensansøgninger
  • Sagsbehandling af kvotehandler i henhold til fartøjskvoter for kystnært hellefiskefiskeri

Kontakt

Imaneq 1A 701
Postboks 269
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?