Gå til sidens indhold

Departement for Fiskeri og Fangst

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol (GFLK)

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, GFLK´s primære formål er at sikre, at Grønlands Selvstyres fiskeri- og fangstlovgivning overholdes, herunder de regler som er udstedt i henhold til gensidige bilaterale aftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale forvaltningsorganisationer eller tiltrædelse af internationale konventioner om udøvelse af fiskeri.

GFLK varetager en række af opgaver inden for både administrativ kontrol og direkte kontrol af fiskeri og jagt. Hovedopgaverne, som GFLK varetager, er blandt andet:

  • Løbende kontrol af indsendte meldinger, logbøger og indhandlinger fra fiskefartøjer og indhandlingssteder.
  • Overvågning af fiskefartøjers aktiviteter i grønlandsk farvand og grønlandske fartøjer i internationalt farvand via et satellitbaseret overvågningssystem.
  • Kvoteopgørelser af fiskerier, der formidles videre til relevante organisationer og myndigheder. Disse opgørelser tager udgangspunkt i data fra meldinger, logbøger, landinger og indhandlinger.
  • Inspektionssejladser udført af fiskerikontrollørerne i det kystnære område, samt fiskeriobservatører ombord på havgående fartøjer samt kampagner i samarbejde med Arktisk Kommando.
  • Validering af grønlandske fangstattester vedrørende fiskeprodukter til eksport til EU.
  • Havnestatskontrol (Port State Control, PSC) og bekæmpelse af illegalt, ureguleret og urapporteret fiskeri (IUU), samt internationale samarbejder bl.a. i Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) og North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC).
  • Bilaterale aftaler og kontrolsamarbejder.

Hovedprincippet bag fiskerikontrol er opsyn, kontrol og overvågning også kaldet MCS, der står for Monitoring, Control and Surveilance. GFLK anvender en række redskaber for netop at kunne overvåge og kontrollere fiskeriet i Grønland.

Fiskeriet reguleres for at sikre en bæredygtig udnyttelse af bestanden, samt en bæredygtig økonomi. En bæredygtig regulering skal videre bevirke højere kvoter og dermed bedre økonomi i fiskerierhvervet, både til søs og til lands.

Kontakt

Imaneq 1A 701
Postboks 269
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?