Gå til sidens indhold

Departement for Fiskeri og Fangst

TAC og fiskekvoter

 • Hvorfor fastsĂŚtte kvoter

  Grønland har tiltrådt en række internationale konventioner såsom Havretskonventionen (2004), Rio-deklarationen 1992 (om miljø og udvikling), Biodiversitetskonventionen (CBD) og Washington konventionen (CITES), der indebærer forpligtelser om naturbeskyttelse, bevaring af biodiversitet og at udnyttelse af naturlige ressourcer skal være bæredygtigt og i overensstemmelse med forsigtigheds-princippet.

  Det grønlandske fiskeri er gennem årene blevet stadig mere reguleret med henblik på sikring af bæredygtig udnyttelse. Kvotefastsættelser sker som udgangspunkt således på et videnskabeligt grundlag og på brugerviden, hvilket vil sige fiskernes erfaringer og observationer. Vi lever i en tid, hvor omverdenen og aftagerne af vores fiskeprodukter ikke stiltiende accepterer, hvad som helst. Stadigt flere forbrugere foretrækker at købe fisk og fiskeprodukter, som de ved kommer fra bæredygtig udnyttelse.

  Vi deler desuden en række af vores fiskeressourcer med vores nabolande, og andre lande i Nordatlanten, som kræver fælles forvaltning, herunder enighed om kvotefastsættelse.

  Endelig er kvoteregulering, efter bæredygtige principper, et vigtigt redskab til at sikre, at vores efterkommere også skal kunne høste af vores levende ressourcer.

 • FastsĂŚttelse af TAC og kvoter

  I henhold til lovgivningen skal Naalakkersuisut fastsætte TAC (Total Allowable Catch), som står for den totale tilladte fangstmængde, for kvoterede fiskebestande på Grønlands fiskeriterritorium. Som led i processen med fastsættelse af TACer der, for de bestande som Grønland deler med nabolande og/eller som fiskes i internationalt farvand, forudgående indgået internationale aftaler om forvaltningen af disse bestande enten bilateralt med nabolande i Nordatlanten eller multilateralt med flere fiskerinationer i Nordatlanten i regi af internationale fiskeriforvaltningsorganisationer.

  Fastsættelsen af TAC sker på baggrund af den videnskabelige rådgivning fra ICES (Det Internationale Havforskningsråd) og NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) i samarbejde med Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), som deltager aktivt i de rådgivende organisationers arbejdsgrupper.

  Indberettede fiskeridata fra erhvervet til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har stor betydning i forbindelse med rådgivningen, som formidles af Naturinstituttet, idet disse data tages med i den endelige videnskabelige rådgivning.

  TAC 2024

  Kystnært 2024

  Havgående 2024

  Rejer 2024

  TAC 2023

  Kystnært 2023

  Havgående 2023

  Rejer 2023

  TAC 2022

  Kystnært 2022

  Havgående 2022

  Rejer 2022

  TAC 2021

  Kystnært 2021

  Havgående 2021

  Rejer 2021

  TAC 2020

  Kystnært 2020

  Havgående 2020

  Rejer 2020

  TAC 2019

  Kystnært 2019

  Havgående 2019

  Rejer 2019

 • Fordeling af kvoter

Kontakt

Imaneq 1A 701
Postboks 269
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?