Gå til sidens indhold

Høring over 5 bekendtgørelser – opfølgning på forårets lovgivning på det finansielle område

Høringstype:Rigslovgivning
Offentliggjort:13-11-2023 14:20
Høringsfrist:06-12-2023 16:00
Departement:Departementet for Finanser og Skatter
Høringssvar sendes til::ESLA@ftnet.dk og OED@nanoq.gl

Vedlagt er udkast til 5 bekendtgørelser, som alle følger op på opdateringen af lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investerings­selskaber. Lovændringen var en del af en finansiel lovpakke, som blev vedtaget på forårssamlingen 2023 (EM 2023/41).

De 5 bekendtgørelsesudkast udmønter og konkretiserer lovændringen fra foråret. Alle 5 udkast til bekendtgørelse er tilpasset grønlandske forhold, og sendes hermed samlet i høring. Det drejer sig om følgende udkast:

  • Bekendtgørelse for Grønland om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg for pengeinstitutter og realkreditinstitutter (ny)
  • Revideret bekendtgørelse for Grønland om opgørelse af den virksomhedsspecifikke kontracykliske buffersats, de maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder.
  • Revideret bekendtgørelse for Grønland om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov.
  • Bekendtgørelse for Grønland om opgørelse af systemisk buffer (ny).
  • Revideret bekendtgørelse for Grønland om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Frist for afgivelse af høringssvar er den 6. december 2023.

Høringssvar til samtlige udkast til bekendtgørelser/reviderede bekendtgørelser bedes sendt til ESLA@ftnet.dk med OED@nanoq.gl på CC: eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, Att.: Esben Holtt Langlet.

Det tilstræbes, at bekendtgørelserne/de reviderede bekendtgørelser træder i kraft den 1. februar 2024.