Gå til sidens indhold

Høring af Inatsisartutlov om koncession til turistvirksomhed i udvalgte områder

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:29-04-2024 14:14
Høringsfrist:28-05-2024 00:00
Departement:Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling
Høringssvar sendes til::isiin@nanoq.gl
Formålet med loven er at sikre en højere inddragelse af kommunerne i forbindelse med sagsbehandlingen knyttet til koncessioner til turistvirksomhed i udvalgte områder. Derfor foreslås det at Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om oprettelse og anvendelse af bedømmelsesudvalg for koncessioner til turistvirksomhed for koncessionsområdets kommune. Derudover er der foretaget sproglige ændringer i udvælgelseskriterierne der fastsættes i forbindelse med en udbudsrunde.

Det er også indsat hjemmel til at hvis der er foretaget en offentlig indkaldelse af ansøgninger til et område, uden at det har været muligt at meddele koncesisonen til en kvalificeret rettighedshaver, kan ansøgningen om koncession til et område meddeles uden en fornyet udbudsrunde. Det er dog en forudsætning at ansøgningen er indkommet inden for en periode på 18 måneder efter ansøgningsfristens udøb.

Det er indsat en bestemmelse om at personer uden folkeregisteradresse i Grønland ikke må udføre samme aktivitet som koncessionen omhandler i koncessionsområdet.

Det foreslås også at koncessioner kan tildeles for en periode på til 10 år. Dette indebærer en udvidelse med 5 år i forhold til tidligere regler. Tilsvarende udvides muligheden for at forlænge koncessionsperioden fra 5 til 10 år. Derudover indsættes der en mulighed for at en tildelt koncession kan forlænges op til 20 år når det er nødvendigt grundet en ændret aktivitetsplan og muligheden for at skabe et økonomisk overskud. Den allerede gældende samlede periode for koncessionen på 30 år opretholdes. Det er indsat en præcisering om at efter dette tidpsunkt skla koncessionen i fornyet udbud.

Frist for fremsendelse af høringssvar er: den 28. maj 2024.

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til isiin@nanoq.gl med kopi til odka@nanoq.gl