Gå til sidens indhold

Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:19-04-2024 15:36
Høringsfrist:20-05-2024 00:00
Departement:Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Høringssvar sendes til::isn@nanoq.gl

(udefrakommende ægtefæller m.v. til personer omfattet af inatsisartutloven skal fremover have kommunal tilladelse ved besættelse af stillinger omfattet af inatsisartutloven)

Baggrund

Der foreslås ændringer i § 4 i Inatsisartutlov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland med senere ændringer (arbejdskrafttilgangsloven).

Ændringerne i § 4 betyder, at en gruppe af udefrakommende arbejdstagere fremover skal have kommunaltilladelse efter arbejdskrafttilgangsloven, hvis de vil tage et arbejde omfattet af arbejdskrafttilgangsloven.
Gruppen der fremover skal have kommunaltilladelse til at tage sådan arbejde her i landet er medfølgende ægtefæller og samlevere til personer, som selv har et arbejde omfattet af arbejdskrafttilgangsloven, hvor der kræves kommunaltilladelse.
Forslaget styrker på den måde kontrollen med, at når udefrakommende arbejdskraft tager arbejde her i landet omfattet af arbejdskrafttilgangsloven, så skal stillingen først slås op, så lokal arbejdskraft har mulighed for at søge stillingen.
Med forslaget indsættes desuden en ny § 4, stk. 2.
Den nye § 4, stk. 2 hidtidig praksis, og skrives nu direkte ind i arbejdskrafttilgangsloven. Den nye § 4, stk. 2 betyder, at ægtefæller og samlevere til personer ansat i lønnede stillinger i Grønland, der ikke er omfattet af arbejdskrafttilgangsloven, anses for at have særlig tilknytning til Grønland. Det indebærer, at ægtefæller eller samlevere til personer ansat i lønnede stillinger i Grønland, der ikke er omfattet af arbejdskrafttilgangsloven, kan ansættes i stillinger omfattet af arbejdskrafttilgangsloven, uden offentlig annoncering og uden kommunal tilladelse.
Denne del af forslaget indebærer, at en ægtefælle eller samlever til f.eks. en læge ansat på Dronning Ingrids Hospital, vil kunne ansættes i stillinger omfattet af Landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland uden offentlig annoncering og uden kommunal tilladelse.

Generelt om høringen
Frist for at sende høringssvar er 20. maj 2024.
Høringssvar skal fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender på isn@nanoq.gl med kopi til jenj@nanoq.gl

Bilag:

1- Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland
2- Bemærkninger til Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland