Gå til sidens indhold

Høring af forslag til Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:19-12-2023 09:17
Høringsfrist:18-01-2024 00:00
Departement:Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke
Høringssvar sendes til::ikin@nanoq.gl
Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke fremsender hermed vedlagte forslag til Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet i intern høring.

Forslaget er udarbejdet i umiddelbar forlængelse af og i overensstemmelse med Naalakkersuisuts beslutning på møde af 23. oktober 2023 om, at der skal udarbejdes et forslag til ny Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet med henblik på FM2024.

Naalakkersuisut besluttede i den forbindelse, at forslaget skal etablere en ny styrelsesordning med henblik på, at brancheskolerne igen omfattes af centraladministrationens kompetence og juridisk set indplaceres i Selvstyrets almindelige administrative hierarki på lige fod med f.eks. gymnasieskolerne uden en bestyrelseskonstruktion.

Naalakkersuisut besluttede samtidig, at der skal indsættes en bestemmelse i forslaget om etablering og drift af en praktikkoordinatorfunktion med henblik på at sikre, at der foretages opsøgende virksomhed vedrørende tilvejebringelse af praktikpladser.

Desuden besluttede Naalakkersuisut, at faglige input bl.a. skal kunne tilgå brancheskolerne på grundlag af det kommende uddannelsesråd. Naalakkersuisut besluttede i den forbindelse, at Erhvervsuddannelseslovens bemyndigelse til at nedsætte råd og udvalg skal udvides til at omfatte hele uddannelsesområdet, hvorefter der vil kunne fastsættes regler om et egentligt uddannelsesråd, som kan udarbejde konkrete anbefalinger på uddannelsesområdet. Endeligt blev det besluttet, at forslaget skal udarbejdes som et nyt samlet forslag.

Det kan i forhold til den nye styrelsesordning bemærkes, at opgaverne og ansvaret for institutionernes økonomi, budgetlægning og anvendelse af bevillingen herefter vil overgå til ressortdepartementet og ikke længere skulle varetages af bestyrelser. Brancheskolernes aktiviteter, herunder strategier, mål og resultatplaner vil dermed kunne kobles tættere på de centrale uddannelsespolitiske visioner. Herved etableres en mere direkte og forenklet sammenhæng mellem uddannelsespolitiske visioner, herunder adressering af samfundskritiske problemstillinger vedrørende praktikpladser og ungemålsgruppe og brancheskolernes aktiviteter, herunder i forhold til strategier, mål og resultatplaner, samt sikre en mere effektiv økonomisk styring af brancheskolerne.

Udover de 3 nævnte nyskabelser følger forslagets struktur, indhold og opbygning i al væsentlighed den gældende Inatsisartutlov.

Om den nærmere baggrund for forslaget, dets formål og indhold henvises til medsendte bemærkninger til forslaget.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke i hænde senest den 18. januar 2024.

Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle emailadresse: ikin@nanoq.gl, alternativt til Departementets officielle brevpostadresse:

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Postbox 1029, 3900 Nuuk.

Høringssvar