Gå til sidens indhold

Formandens Departement

Forfatningsafdelingen

Forfatningsafdelingen er Selvstyrets enhed, når det drejer sig om Grønlands suverænitet og selvbestemmelse og forfatning.

 • Arbejdsomr√•der

  Forfatningsafdelingen er Formanden for Naalakkersuisuts rådgivende endhed, når det drejer sig om forfatnings, suverænitet og selvbestemmelse. Derudover har Afdelingen ansvaret for udarbejdelse af analyser inden for sit område, samt er aktive i nordiske foraer og netværk, hvor emnet er selvbestemmelse og suverænitet.

  I forbindelse med ændring af Forfatningskommissionens kommissorium ultimo 2021, er det nu Afdelingens fremadrettede opgave at varetage inddragelsen af borgerne, når Forfatningskommissionen offentliggør forfatningsudkastet.

  Målet med borgerinddragelsen i forhold til forfatningsudkastet er todelt: dels at informere borgerne om forfatningsudkastet – og dels at få inddraget borgerne i en debat om forfatningsudkastet, så borgerne oplever et reelt ejerskab til udkastet, inden det på et tidspunkt kommer til folkeafstemning.

  Parallelt med de øvrige arbejdsopgaver bistår Forfatningsafdelingen
  Naalakkersuisut og departementerne med at afdække barrierer og muligheder til overtagelse af relevante nye ansvarsområder fra staten, således at overtagelser af sådanne kan ske på et prioriteret og velforberedt grundlag.

  Afdelingen har ligeledes en Facebookside kaldet ’Siuarsaaqatigiitta/Sammen former vi fremtiden’, hvor formålet er, at samle den mangfoldige befolkning, oplyse og fremme dialogen samt forståelsen for forfatning/autonomi i bred forstand.


Kontakt

Imaneq 4
Postboks 1015
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?