Gå til sidens indhold
  1. Del link

MitID i Grønland

Sendes af: Formandens Departement
MitID

Den 31. oktober 2022 holdt bankerne op med at benytte NemID. Det betyder, at borgere ikke kan benytte NemID til deres bankforretninger.

Borgere med NemID kan få MitID online og hjælp fra de kommuners borgerservice, der er godkendt til at udstede MitID. Borgere uden NemID kan få MitID ved brug af MitID appen, hvis de har et pas eller ved at møde fysik op ved deres borgerservice - i dag er det endnu kun Kommuneqarfik Sermersooq, som udsteder MitID.

Kommune Kujalleq, Avannaata Kommunia, Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik kan endnu ikke udstede MitID til borgerne. Det er enhver kommunes eget ansvar at blive klar til udstedelse af MitID. Derfor skal alle spørgsmål, der vedrører MitID samt udstedelse rettes til kommunerne.

Loven om MitID blev godkendt på efterårssamlingen 2021, og kommunernes har siden de modtog aftaler fra Nets i december 2021 haft opgaven med at blive godkendt til at udstede MitID.
Digitaliseringsstyrelsen har bistået kommunerne betydeligt med hjælp til denne proces.

Kommunerne har fået deadline til den 31. januar 2023 til at blive godkendt til at udstede MitID.

Behold forsat NemID
Det er vigtigt at borgere fortsat beholder deres NemID, selv hvis de har fået MitID, da en række selvbetjeningsløsninger, både fra det offentlige og private, fortsat benytter NemID for en periode. Det er fortsat uklart hvornår brugen af NemID udfases fuldstændigt.
Af samme årsag udsteder kommunal borgerservice fortsat NemID. Når der er en klar dato for, hvornår udstedelse af NemID standser i Grønland, så vil dette blive meldt ud.

Faktaboks
Tal fra uge 49, 2022

Borgere, der indenfor de sidste 6 måneder har benyttet NemID og forventes at skulle overgå til MitID  33.000 
Borgere, der indenfor de sidste 6 måneder har benyttet NemID og forventes at skulle overgå til MitID 
Borgere i Grønland, der er overgået til MitID
33.000 
29.281

Det betyder, at ca. 89 % ud af de forventede 33.000 borgere på nuværende tidspunkt har MitID.

Fakta - sådan kan borgere få MitID
Hjælp i borgerservice
Alle borgere vil på sigt få mulighed for at få MitID via borgerservice ved visning af de rette typer legitimation. Men på nuværende tidspunkt er Kommuneqarfik Sermersooq den eneste kommune, der udsteder MitID og dermed er borgere i Kommuneqarfik Sermersooq de eneste, der kan henvende sig til de kommunale borgerservices for at få udstedt MitID.

Borgere med NemID og som bor i en by med en bankfilial
Borgere, der i dag har et NemID og som bor i en by med bankfilial, kan ved fysisk fremmøde i banken få hjælp til at få udstedt MitID. På sullissivik.gl kan man læse om de typer legitimation, der kan tages i brug ved fysisk fremmøde.

Borgere med pas uden NemID
Borgere, der har et gyldigt pas, har langt de fleste muligheder for at få MitID.

Borgere, der har et gyldigt pas og som ikke har NemID i forvejen, kan få MitID ved hjælp af MitID appen. Man kan læse mere om dette på sullissivik.gl.

Borgere med NemID
Borgere, der både har et pas og NemID har mulighed for at få MitID via mitid.dk. Dette er dog betinget af, at borgeren først har opdateret sine ID-oplysninger i NemID.

Ved hjælp af et pas kan borgeren opdatere sine ID-oplysninger i NemID via NemID-nøgleappen. Dette kan dog kun lade sig gøre frem til d. 1. januar 2023.

Borgere, der NemID men uden pas kan også få MitID via mitid.dk. Men dette er ligeledes betinget af at borgeren har opdateret sine ID-oplysninger i NemID.

Alle borgere kan få opdateret sine oplysninger i NemID ved møde fysisk op hos en kommunal borgerservice eller hos en kommunal medarbejder i en bygd. Dette gælder også for borgere uden et pas. På sullissivik.gl kan man læse om de typer legitimation, der kan tages i brug ved fysisk fremmøde.

Borgere, der ikke har et NemID og ikke har et pas
Borgere, der ikke har et NemID og et pas, og som ønsker at få et MitID, har pt. kun den mulighed at møde fysisk op til en kommunal borgerservice for at få MitID.

Hvis borgeren bor i en kommune, der endnu ikke kan udstede MitID, er borgeren nødt til at vente til, at kommunen er klar til udstedelse af MitID. Alternativt kan borgeren møde fysisk op hos en borgerservice i en kommune, der kan udstede MitID.

For yderligere information: Styrelseschef Katrine Hjelholt Nathanielsen, telefon 34 59 70 / kat@nanoq.gl