Gå til sidens indhold

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ligestilling og anti-diskrimination

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:26-05-2023 14:38
Høringsfrist:27-06-2023 00:00
Departement:Departement for Finanser og Ligestilling
Høringssvar sendes til::OED@nanoq.gl med cc til mgro@nanoq.gl

Der forslås en ny hovedlov, der vil have til formål at hindre diskrimination samt at fremme ligebehandling af alle personer.

Lovforslaget vil indføre et generelt forbud mod diskrimination på baggrund af køn, graviditet, barselsorlov, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk,
kønskarakteristika, race, hudfarve, national, social eller etnisk oprindelse, handicap, alder, politisk anskuelse, religion og trosoverbevisning.

Det foreslås desuden at oprette et klagenævn (Ligebehandlingsnævnet), der kan behandle klager om overtrædelser af loven.

Den eksisterende ligestillingslov indarbejdes med visse tilpasninger også i lovforslaget.