Gå til sidens indhold

Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2023 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:11-04-2023 11:35
Høringsfrist:05-05-2023 00:00
Departement:Departement for Børn, Unge og Familier
Høringssvar sendes til::iian@nanoq.gl

Baggrund
Forslaget har som formål at sikre en mere fleksibel tilrettelæggelse af førskoleindsatsen, hvor bl.a. vigtigheden af, at de centrale aktører på børne- og ungeområdet har ejerskab i forhold til iværksatte initiativer, tilgodeses.

Forslaget har herudover til hensigt at imødekomme nogle behov for ændringer, som er blevet konstateret siden ikrafttrædelsen af den gældende lovgivning på området.

Ændringerne vedrører blandt andet, at kompetencen til at udvælge en dagtilbudsplads efter egne nedsatte kriterier for ventelisten udlægges til den enkelte kommunalbestyrelse. Yderligere ligger forslaget op til, at muligheden for at enten at lave en digitaliseret og/eller fysisk børnemappe.

Derudover har forslaget også til hensigt at fremhæve nødvendigheden af en tidlig indsats i forhold til børn med særlige behov. Dette er med henblik på at sikre, at børn med varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse eller andre særlige behov så vidt muligt har samme muligheder, som andre børn i forhold til at realisere deres fulde potentiale og få et tilfredsstillende skoleforløb.

Tidlig indsats minimerer risikoen for langtidsvirkninger og senfølger af handicap eller andre former for nedsat funktionsevne. I den forbindelse vurderes det nødvendigt at udrede børn med særlige behov så tidligt som muligt, hvilket bør ske tværfagligt med inddragelse af eksempelvis social- og sundhedssektoren samt pædagogisk-psykologisk rådgivning (MISI) med henblik på en hurtig diagnosticering.

Forslaget ligger op til en videreførelse af de obligatoriske screeninger, heraf trivselsvurdering og skoleparathed med henblik på at skabe en sammenhængende indsats for at styrke udviklings- og uddannelsesindsatsen på alle niveauer.
Det er vigtigt, at børn inden skolestart er sikret stimulation, har tilegnet sig almene begreber, udviklet sociale kompetencer og er blevet observeret med henblik på afdækning og tidlig indsats i forhold til specielle behov.

Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til Departementet for Børn, Unge og Familier på iian@nanoq.gl


Frist for høringssvar senest d. 05.05. 2023

Bilag:
1. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2023 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen
2. Bemærkninger