Gå til sidens indhold

Høring om konsekvensanalyse af Parisaftalen for det grønlandske samfund

Høringstype:Andet
Offentliggjort:06-02-2023 13:55
Høringsfrist:06-03-2023 00:00
Departement:Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Høringssvar sendes til::pan@nanoq.gl
Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø sender hermed konsekvensanalyse af Parisaftalen for det grønlandske samfund i offentlig høring.

Beskrivelse
Baseret på koalitionsaftalen er konsekvensanalysen udarbejdet i perioden fra april 2022 til januar 2023. Konsekvensanalysen er opdelt i en hovedrapport og en baggrundsrapport, og indeholder en redegørelse for hvordan Parisaftalen vil forpligte Grønland ved en eventuel ophævelse af det territoriale forbehold samt en analyse af hvordan det grønlandske samfund kan reducere sit klimaaftryk.

Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø og Ea Energianalyse. Ea Energianalyse har været ansvarlig for at samle og redigere den samlede rapport med input til kapitler fra selvstyrets departementer, Poul Schmith/Kammeradvokaten og Mind Your Business, hvor sidstnævnte har indsamlet bidrag fra erhvervslivet.

Poul Schmidt/Kammeradvokaten har til analysen udarbejdet et juridisk notat, som vurderer de juridiske forpligtelser forbundet med ophævelse af forbeholdet. Kammeradvokaten konkluderer at ophævelse af det territoriale forbehold indebærer en retlig forpligtelse for Grønland til at udarbejde, meddele og håndhæve ambitiøse, nationalt bestemte reduktionsbidrag ('Nationally determined contributions' eller 'NDC'), med henblik på at opfylde aftalens målsætninger.

Kammeradvokaten vurderer, at en mulig model for Grønlands NDC kunne være, at Grønland i samarbejde med den danske regering afsøger muligheden for, at der til Klimakonventionens sekretariat kommunikeres en separat klimaindsats for Grønland. Således vil Grønlands NDC være et tillæg til den NDC, som Danmark allerede har kommunikeret via EU. Grønland udarbejder derfor en særskilt NDC for Grønland, uafhængig af Danmarks nationalt bestemte reduktionsbidrag.
Kammeradvokaten vurderer videre, at Grønlands nationalt bestemte reduktionsbidrag kan udelade visse sektorer, eksempelvis råstofsektoren og skibsfart.

Høringsfrist
Høringssvar bedes sendt til Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø senest d. 06.03.2023. Høringssvar sendes til departementets officielle e- mailadresse: pan@nanoq.gl