Gå til sidens indhold

Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Om departementet

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirkes opgaver spænder vidt – fra betjening af Naalakkersuisoq til overordnet ledelse af ressortområdet. Overordnet set arbejder ressortområdet for at hæve samfundets uddannelsesniveau, styrke kulturen og sikre befolkningens menneskets indre liv er stærkt og velfungerende, bl.a. via idræt og kirken.

 • ArbejdsomrÃ¥der

  Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirkes vigtigste arbejdsområder er:

  Planlægning og regelfastsættelse vedr. etablering, fastsættelse af indhold, dimensionering og styring af nye og eksisterende områder for førskole- og grundskoleområdet, efterskole- og folkehøjskoleområdet samt for de studieforberedende uddannelser, erhvervsuddannelser, de videregående uddannelser. Derudover forestås departementale opgaver inden for områderne kultur, idræt og kirke.

  Den økonomiske styring af folkeskolen og førskoleområdet ligger i kommunerne og opgaverne for Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke er begrænset til tilsyn og udvikling samt medvirken til at sikre kvalitet og effektivitet i aktiviteterne.

  Departementet skal sikre en valid statistikproduktion inden for departementets område til brug for Inatsisartut og Naalakkersuisut.

  Departementet varetager administrationen af EU-partnerskabsaftalen på uddannelsesområdet, herunder afrapportering til såvel Inatsisartut som EU.

  Departementet varetager alle opgaver i forbindelse med udbetaling af uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelser, erhvervsmæssige grunduddannelser og korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

 • Organisationsdiagram for departementet


Aqqaluaq B. Egede

Aqqaluaq B Egede

Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Departementschef

Nuka Kleemann

Kontakt

Imaneq 1 A
Postboks 1029
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?