Gå til sidens indhold

Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Råstofs afdelingen

De generelle opgaver indenfor råstofområdet er bl.a. lovgivning og lovfortolkning, varetagelse af myndighedsbehandling, fiskale forhold, forsikringsforhold, royaltymodeller m.m., samfundsmæssige bæredygtighed i forhold til råstof- og storskalaindustrien, generel erhvervsfremme og eksporttilladelser.

Hvis der er tale om en aktivitet, som ifølge loven skal godkendes af Naalakkersuisut, laver vi en indstilling til Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitstområdet og Ligestilling.

Vores lovgrundlag er Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (Råstofloven). Råstofloven samt alle ændringer kan ses her.

Hvis du som borger ønsker at søge en småskalatilladelse, eller som selskab ønsker at søge en forundersøgelses-, -efterforsknings-, eller udnyttelsestilladelse til mineraler, skal du søge hos os. Vi koordinerer derefter indsatsen med andre enheder, der støtter myndighedsbehandlingen. Et princip der sikrer en effektiv sagsbehandling.

Hvis du ønsker at søge om en tilladelse, kan du se flere oplysninger på vores hjemmeside her.

Sagsbehandlingen starter, når Licensafdelingen i Råstofstyrelsen modtager din ansøgning. Vi skal sikre, at din aktivitet overholder alle Råstoflovens krav. Hvis der er tale om en aktivitet, som ifølge loven skal godkendes af Naalakkersuisut, laver vi en indstilling til Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked. De laver det endelige oplæg til Naalakkersuisut, som træffer afgørelse om tilladelsen. Hvis der er tale om en aktivitet, som vi ifølge loven selv træffer afgørelse om, sker afgørelsen i Råstofstyrelsen. Afgørelser truffet af Råstofstyrelsen kan du klage over til Naalakkersuisut.

 • ArbejdsomrÃ¥der

  Licensafdelingen
  Licensafdelingen laver løbende sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineraler. Vi varetager også sagsbehandlingen af tilladelser til at foretage videnskabelige undersøgelser.

  Vi koordinerer sagsbehandlingen med alle samarbejdspartnere og høringsparter. Derudover, varetager vi det internationale myndighedssamarbejde på mineralområdet.


  Afdelingen for Teknik & Tilsyn
  Afdelingen for Teknik & Tilsyn har ansvar for myndighedsopgaver knyttet til de selskaber, der er meddelt tilladelse til udnyttelse af en mineralforekomst. Afdelingen arbejder primært med at sikre, at udnyttelse af råstoffer i Grønland foregår forsvarligt med hensyn til sikkerhed og sundhed.
  Desuden varetager afdelingen tilsynsopgaver i forbindelse med større efterforskningsaktiviteter samt tilsyn relateret til de selskaber, der er meddelt tilladelse til udnyttelse af en mineralforekomst.

  • Produktionstilsyn og produktionsgodkendelser
  • Sikkerhedsmæssigt boretilsyn
  • Godkendelse af udbygningsplaner for miner
  • Sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilsyn ved miner
  • Tilsyn med beredskabsplaner
  • Tilsyn med sprængstofdepoter
  • Godkendelse af tekniske anlæg
  • Godkendelse af bemandings- og organisationsplaner
 • Aktindsigt, Processkrifter i voldgiftssag anlagt af Greenland Minerals A/S

  Aktindsigt, Processkrifter i voldgiftssag anlagt af Greenland Minerals A/S

  Denne publikation er på dansk og delvist på grønlandsk

Imaneq 1A
Postbox 1601
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?