Gå til sidens indhold

Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Erhvervs- og handelsafdelingen

Erhvervs- og handelsafdelingen i departementet varetager de driftsmæssige og deparmentale opgaver vedrørende udarbejdelse af regler inden for erhvervslovgivningen.

Derudover varetager afdelingen analysearbejdet vedrørende rammebetingelserne for erhvervene, herunder turisme, is- og vand, samt handel. Indsatsen omfatter udarbejdelse af forslag til forbedring af en række erhverv og medvirker til at sikre afstemning af sektor-politikkerne. Afdelingen varetager også opgaver i forhold til erhvervsfremme, der kan understøtte udviklingen af erhvervslivet i Grønland. Afdelingen har ligeledes ansvaret for håndteringen af industriprojekter og storskalaprojekter, herunder kooridination i forhold til andre aktører.

Da der arbejdes tæt på de politiske beslutningstagere, består en stor del af afdelingens arbejde i ministerbetjening og opfølgning på Naalakkersuisuts politiske målsætninger og Inatsisartuts konkrete beslutninger.

 • ArbejdsomrÃ¥der

  Erhverv

  Turisme
  Med tildeling og lovgivning af turismekoncessioner arbejder depardementet for at forbedre grønlands turismeindustri. Departementet arbejder på en ny turismestrategi samt en turismelov.

  Erhvervsfremme
  Departementet arbejder med decentralicering af erhvervsprojekter, samt erhvervsudvinking i bygdeområderne.

  Erhvervsråd
  Med deltagele i erhvervsråd som f.eks. Nuuk Maritime Network og Kangerlussuaqs Fremtid hører departementet erhvervets oplevelser. Dette giver et bedre billede af erhvervets tilstand.

  Serviceaftaler
  Departementet sagsbehandler ansøgninger og tildelte serviceaftaler.
  Selvstyret har idag serviceaftaler med Great Greenland, Greenland Visitor Centre, Innovation Greenland samt Visit Greenland.

  Is og Vand
  Departementet sagsbehandler ansøgende og tildelte licensholdere. Departementet arbejder desuden på en ny is- og vandstrategi med fokus på eksport af grønlandsk is og ferskvand.

  Genetiske Ressourcer
  Departementet sagsbehandler og følger op på ansøgninger om forskning og eksport af grønlandske genetiske ressourcer. Dette sker for at sikre bæredygtige forskningsaktiviteter i Grønland samt retmæssig og fair udbyttedeling i tilfælde af kommercialicering af en ressource.

  Nordisk og EU-orienteret erhvervs- og regionalpolitisk samarbejde
  Departementet deltager i det nordiske ministerrådssamarbejde via deltagelse i forskellige embedsmandskomitéer og samarbejdsfora på det erhvervs- og regionalpolitiske område. Derudover deltager departementet i EUs Interreg NPA-program.

  Markedsføring og erhvervsfremstød
  Departementet deltager løbende i forskellige markedsføringsinitiativer og erhvervsfremstød med henblik på promovering og eksport af grønlandske erhvervsprodukter.


  Handel

  Handelsaftaler og handelsforeninger
  Departementet deltager med Departementet for Selvstændighed og Udenrigsanliggender i udarbejdelsen af handelsaftaler med andre lande og de opgaver der knytter sig til det arbejde.

  Eksporttilladelser
  Departementet udsteder eksporttilladelser til al kommerciel eksport af grønlandske varer. Eksporttilladelser tildeles for ét år af gangen.


  Internationalt Samarbejde

  Joint Committee
  Departementet deltager fra Grønlandsk side i et joint committee samarbejde med USA. Fokus er på handel og investering herunder turisme.

Imaneq 1A
Postbox 1601
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?