Gå til sidens indhold

Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Ligestillingsafdelingen

Ligestillingsområdet arbejder med at realisere de politiske mål for ligestilling mellem køn.
Traditionelt har ligestilling været en kvindekamp for stemmeret, retten til fri abort m.m. I dag er ligestilling i højere grad et fællesprojekt, der handler om at sikre alle lige muligheder og frihed til at leve det liv, de ønsker.

Ligestilling går på tværs af andre områder. Det er derfor en væsentlig opgave at videreformidle lovgivningen og politikken bredt i samfundet. Indsatserne skal sætte fokus på områder, hvor der er ulighed, og hvor kønsmæssige tiltag kan bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling.

Grønlands ligestillingsudvalg blev nedsat i 1985. i 1998 blev det erstattet af Grønlands Ligestillingsråd.

Det første medlem af Naalakkersuisut for ligestilling blev udpeget den 1. marts 2011.

20. maj er national ligestillingsdag i Grønland.

  • ArbejdsomrÃ¥der

    Ligestillingsområdet følger ligestillingssamarbejdet i Norden og rapportere til FN:

    • Repræsentation i Nordik Ministerråds embedsmandskomité for ligestilling, der forbedreder ministermøder og tværnordiske aktiviteter.
    • Rapportering til FN’s komité om afskaffelse af diskrimination mod kvinder (CEDAW-konventionen)
Imaneq 1A
Postbox 1601
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?