Gå til sidens indhold

Departement for Boliger og Infrastruktur

Infrastrukturafdelingen

Aeronautisk kontor

 • Myndigheds- og udviklingsopgaver inden for luftfartsområdet.
 • Lovgivning om infrastrukturanlæg på luftfartsområdet.
 • Post- og teleområdet.
 • Færdselsområdet.
 • Kontaktudvalg med danske myndigheder på områderne luftfart og færdsel.
 • Overordnet trafikplanlægning, samfundsøkonomisk analyse af større trafikanlæg - herunder samarbejdet med kommunerne.
 • Behandling af klagesager.
 • Servicekontrakter for passagertrafik.
 • Trafikpolitiske godkendelser af beflyvningsansøgninger.

Maritimt kontor

 • Koncession for RAL.
 • Servicekontrakter for gods.
 • Myndigheds- og udviklingsopgaver inden for søfartsområdet, landtransport, samt den centrale havnemyndighed.
 • Behandling af klagesager.
 • Lovgivning på søfartsområdet.
 • Sikkerhed til søs- kampagner.
 • Sekretariatsbetjeningen af Nautisk Udvalg.
 • Samarbejde med Søfartsstyrelsen herunder Kystrednings-tjenesten.
 • Den centrale Havnemyndighed.
 • Vedligehold, udvikling og modernisering af havneanlæg.
 • Samarbejde med Geodatastyrelsen om ajourføring af Søkort.
 • Samarbejde med Danmarks Meteologiske Institut om vejrudsigt og lavinevarsel.
 • Tilsyn med Fyr og Båker.
 • Arktisk Råds Kreds.
 • Anlæg af veje i åbnet land.
 • Lufthavne

  Grønland har 13 lufthavne og 46 helikopterlandingspladser. Selvstyret har truffet beslutning om anlæg af nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.

  Anlæg og drift af de nye lufthavne varetages af Kalaallit Airports. Drift af de eksisterende lufthavne varetages af Mittarfeqarfiit.

 • Havne

  De fleste store havne er ejet af Selvstyret bortset fra havnen i Nuuk. Den er ejet af det selvstyreejede selskab Sikuki. Andre havne er ejet af kommunerne eller private. Infrastrukturafdelingen er ansvarlig for ca. 170 Selvstyreejede havne, ponton- og kajanlæg.

  Den centrale havnemyndighed ligger i Infrastrukturafdelingen. Det vil sige, at afdelingen har ansvaret for havnelovgivning og havnereglement. De lokale havnemyndigheder (det vil sige forvaltningen af den daglige drift) varetages i de fleste byer og bygder af Royal Arctic Line og KNI efter aftale med Naalakkersuisut.

 • Passagertransport

  Naalakkersuisut har indgået servicekontrakter om befordring af passagerer, post og fragt med Air Greenland A/S, Disko Line A/S, Norlandair og Arctic Umiaq Line A/S.

  De fleste servicekontrakter gælder frem til 2030.

 • Telekommunikation

  Infrastrukturafdelingen er ansvarlig for lovgivningen på teleområdet, mens tilsyn og daglig administration er Telestyrelsens (nyt vindue) ansvar. Telestyrelsen administrerer også radiofrekvenserne på vegne af rigsmyndighederne, som har ansvaret for lovgivningen.

 • Ikke-hjemtagne omrĂĽder: søfart, luftfart, fĂŚrdsel og radiofrekvenser

  Områderne søfart, luftfart, færdsel og radiofrekvenser er ikke hjemtaget. Det vil sige, at rigsmyndighederne er ansvarlige for områderne. Lovgivningen på området udformes af rigsmyndighederne, men tilpasses grønlandske forhold. Den gensidige forståelse mellem Grønland og de ansvarlige myndigheder opbygges bl.a. gennem tilbagevendende kontaktudvalgsmøder mellem repræsentanter fra Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne.

  Infrastrukturafdelingen samarbejder med Søfartsstyrelsen om søfart, Trafikstyrelsen om luftfart, Færdselsstyrelsen om færdsel og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur om radiofrekvenser. Derudover samarbejder afdelingen med DMI og med Geodatastyrelsen om søkort.

Kontakt

Imaneq 1 A, 601
Postboks 909
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?