Gå til sidens indhold

Departement for Boliger og Infrastruktur

Anlægsafdelingen

Anlægsafdelingens ansvarsområder består af den Centrale Bygningsmyndighed, den centrale bygherrerolle for Selvstyrets bygge- og anlægsprojekter, administration af Selvstyrets boligmasse Selvstyrets ejerrolle, Selvstyrets forsikringer samt boligfinansiering. Tillige varetager afdelingen departementets stabsfunktion for økonomi og HR, samt administration af Selvstyrets Anlægs- og Renoveringsfond.

 • Arbejdsomr√•der

  Den Centrale Bygningsmyndighed

  • Forvaltning af byggeloven, tilbudsloven samt lov om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje
  • Forskrifter og Retningslinjer
  • Klageinstans for behandling hos kommunale bygningsmyndigheder
  • Rådgivning og vejledning til kommunale bygningsmyndigheder

  Den Centrale Bygherrerolle

  • Forskrifter og Retningslinjer
  • Nybyggeri
  • Renovering og Vedligehold
  • Innovation og Udvikling
  • Planlægning af Selvstyrets bygge- og anlægsopgaver

  Forsikringer

  • Strategiudvikling og administration af Selvstyrets forsikringer
  • Udvikling af Bygnings- og Boligregister
  • Forsikringsdatabase (Selvstyrets samtlige aktiver)

  Bolig og Ejendomme

  • Forvaltning af lejelovgivning, ’lejer til ejer’, lov om boligfinansiering, andelsboliger, medbygger, renoveringslån
  • Sektortilsyn indenfor forvaltningsområdet
  • Strategiudvikling vedr. Selvstyrets ca. 6.000 udlejningsboliger
  • Aftaler om administration og drift af udlejningsboliger
  • Ejerrollen – køb og salg af Selvstyrets aktiver
  • Bygningsdatabasen (Selvstyrets ejendomme)
  • Administration/sagsbehandling af boligfinansieringsordninger
  • Behandling af klagesager

  Økonomi/HR

  • Bogholderi & økonomisk planlægning
  • Finanslov
  • HR

  Renoveringsstyrelsen

  Den Centrale Bygherrerolle for Selvstyrets renoverings-, vedligeholdelses- og nedrivningsopgaver

  • Anbefalinger til prioritering og planlægning af oggaver
  • Retningslinjer for registrering af renoverings- og vedligeholdelsesbehov i Selvstyret

Kontakt

Imaneq 1 A, 601
Postboks 909
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?