Gå til sidens indhold
  1. Del link

Resultaterne af undersøgelse af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland

Sendes af: Departementet for Råstoffer og Justitsområdet

Den 11. november 2022 præsenterede De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) de afsluttende konklusioner og anbefalinger for Beredskabskommissionen. Fjeldskredsundersøgelsen har ud af de 19 undersøgte lokaliteter vurderet, at syv fjeldpartier udgør en risiko:

  • 2 er klassificeret med høj risiko (Karrat 3 i Umiammakku Qaaqqat og Kangerluarsuk, som ligger i Uummannaq fjordsystemet),
  • 3 med moderat risiko (Paatuut Øst på nordkysten af Vaigat Strædet, Illorsuaasaq ved sydkysten af Vaigat Strædet og Qaarusuup Qaqqaa i Godt-håbsfjord), og
  • 2 med lav risiko (Karrat 1 og Karrat 2, i Umiammakku Qaqqaat som ligger umiddelbart vest for fjeldskreddet i 2017). Karrat 1 og 2 vurderes med lav risiko, men det skyldes udelukkende, at der ikke bor mennesker i Illorsuit og Nuugaatsiaq.

De øvrige 12 lokaliteter vurderes ikke at udgøre nogen risiko. Den 19. lokalitet er det nye detekterede ustabile fjeldparti i Kangerluarsuk ved Kigarsima.

Beredskabskommissionens anbefalinger
Følgende anbefaling blev udarbejdet i forlængelse af mødet i Beredskabskommissionen den 11. november 2022:

”Beredskabskommissionen vurderer, at den endelige afrapportering af GEUS’ fjeldskredundersøgelse ’Undersøgelse af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland’ ikke ændrer det eksisterende overordnede risikobillede. Beredskabskommissionen anbefaler derfor, at nuværende tiltag fortsættes og at de beredskabsfaglige vurderinger, som tidligere er taget til efterretning af Naalakkersuisut, fastholdes. Dette betyder, at de eksisterende anbefalinger for Illorsuit og Nuugaatsiaq og øvrige fareområder i Karratfjorden fastholdes.”

Overvågningssystemer etableres i Umiammakku Qaqqaat og Kangerluarsuk ved Kigarsima
Departementet for Råstoffer og Justitsområdet har i sommeren 2022 installeret et overvågningssystem i Karratfjorden med en basestation ved siden af den største ustabile fjeldside ”Karrat 3” i Umiammakku Qaqqaat.

Overvågningssystemet består af tre optiske deformationskameraer, et seismometer og en klimastation og indsamler løbende information om de ustabile fjeldsider i Umiammakku Qaqqaat tæt på fjeldskreddet i 2017 ”Karrat 1”,”Karrat 2” samt ”Karrat 3”. I sommer 2023 skal overvågningssystemet opgraderes med yderligere sensorer og kommunikationssystemet skal udvides. Der planlægges installation af et tilsvarende overvågningssystem i sommeren 2023, som skal indsamle data af det ustabile fjeldparti ved Kigarsima i Kangerluarsuk.

Formålet med overvågningssystemerne er at opnå ny viden om de processer, som udløser og påvirker de ustabile fjeldpartier. Denne viden muliggør udarbejdelse af opdaterede scenarier og risikovurderinger. Så snart den nødvendige forståelse er opnået, er det endelige mål, at overvågningssystemet kan overgå til et varslings- og/ eller alarmeringssystem. Et varslingssystem skal kunne varsle et nyt nærtstående fjeldskred, og et alarmsystem registrerer selve begivenheden.

Naalakkersuisut planlægger at holde informationsmøder om risici for fjeldskred, tsunamibølger samt betydningen af etableringen af overvågningssystemer for borgerne i områder berørt af risiko for tsunamibølger udløst af fjeldskred. Informationsmøderne vil ske i løbet af 2023.

For yderligere information, kontakt venligst departementschef for Departementet for Råstoffer og Justitsområdet, Jørgen T. Hammeken-Holm (e-mail: joeh@nanoq.gl, tlf. nr. 34 68 46).

Sammenfatning af Undersøgelse af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland.

Opsummering af Undersøgelse af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland (Fjeldskredsprojektet) til Naalakkersuisut og Regeringen

Assimi tassani saarlertut takuneqarsinnaavoq atortut nakkutilliissutit, tunuliaqutaappullu qaqqap sivinganeri "Karrat 3" qaninnertut aamma "Karrat 1 aamma 2" kiisalu 2017-imi sisoorfik.

Assit: Eva Mätzler