Gå til sidens indhold

Forlængelse af høring af udkast til forslag til: Inatsisartutlov om tobaksvarer og tobakserstatninger

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:01-05-2024 11:06
Høringsfrist:24-06-2024 00:00
Departement:Departement for Sundhed
Høringssvar sendes til::pn@nanoq.gl

Departementet for Sundhed fremsender hermed udkast til forslag til Inatsisartutlov om tobaksvarer og tobakserstatninger i offentlig høring.

Departementet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til Inatsisartutlov senest d. 29. maj 2024. Bemærkningerne bedes fremsendt til pn@nanoq.gl med kopi til haed@nanoq.gl

Forslagets baggrund og formål
De negative konsekvenser af rygning er kendte og samtidig veldokumenterede. Af Landslægeembedets årsrapport fra 2024 fremgår det, at den hyppigste dødsårsag i Grønland er kræft. Derudover fremgår det af database med kræftstatistik for de nordiske lande NORDCAN, at lungekræft er årsag til flest dødsfald blandt de 10 hyppigste kræftformer i Grønland. I Evaluering af Kræftplan 2013 - Status på kræftområdet i Grønland af Statens Institut for Folkesundhed fra 2020 konstateres det også, at den væsentligste grund til lungekræft i Grønland er rygning.

Befolkningsundersøgelsen i Grønland fra 2018 påviste, at 52% af befolkningen ryger dagligt. Sammenlignet med andre lande i Norden har Grønland den største procentuelle andel af rygere. Derudover påviste Befolkningsundersøgelsen, at den største procentuelle andel af rygere findes blandt den yngre del af befolkningen, hvilket er en uheldig udvikling. Derfor er forslagets primære målgruppe børn og unge.

Forslaget er udarbejdet med det formål at indføre en øget strukturel forebyggelse på rygeområdet. Forslaget skal gøre det nemmere for borgeren at træffe ”det sunde valg”, såfremt det er det, borgeren ønsker. Derudover har forslaget til formål at beskytte personer mod at blive udsat for ufrivillig passiv rygning. Beskyttelsen afgrænser sig til offentligt tilgængelige rum, da forslaget skal skabe rammerne for at understøtte borgerens eget valg. Når en borger har valgt ikke at ryge, er det dette forslags intention at støtte dette valg ved hjælp af sundhedsfremmende rammer, såsom forbud mod rygning i offentligt tilgængelige lokaler. Forslaget har ikke til formål at krænke borgere, der aktivt har valgt at ryge, men derimod at respektere den enkeltes valg om en røgfri
tilværelse.

Forslagets hovedpunkter
Forslaget er først og fremmest en sammenskrivning af gældende ret:
Landstingsforordning nr. 10 af 14. november 2004 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer og Inatsisartutlov nr. 15 af 26. maj 2010 om forbud mod
rygning. Nærværende forslag viderefører derfor gældende ret i dets hovedindhold herunder røgfrie miljøer, forbud mod salg af tobaksvarer til unge under 18 år, reklameforbud mod tobaksvarer og tydelig mærkning af tobaksvarer om farerne ved anvendelsen af tobaksvarer.

Derudover er der i forslaget indarbejdet følgende nye tiltag:
• Forbud mod e-cigaretter og e-væsker.
• Forbud mod andre nikotinprodukter (Undtagen lægemidler).
• Forbud mod snus, skråtobak og tyggetobak (røgfri tobak).
• Forbud mod tilsætningsstoffer i form af aroma og farvende egenskaber.
• Forbud mod at unge under 18 år sælger tobaksvarer.
• Forbud mod salg af cigaretter i mindre pakker end 20 stk.

Forlængelse af høring af udkast til forslag til: Inatsisartutlov om tobaksvarer og tobakserstatninger

Departementet for Sundhed fremsender hermed udkast til forslag til Inatsisartutlov om tobaksvarer og tobakserstatninger i forlænget offentlig høring.

Departementet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til Inatsisartutlov senest d. 24. juni 2024. Bemærkningerne bedes fremsendt til pn@nanoq.gl med kopi til haed@nanoq.gl.

Forlængelsens baggrund og formål
Forslaget sendes i forlænget høring, fordi Departementet for Sundhed har bemærket, at forslagets udvidelse af forbuddet om reklamering af tobaksvarer jf. § 12 ikke umiddelbart er blevet bemærket af alle høringsparter. Henset til at denne del af forslaget i et vist omfang vil få betydning for særligt de erhvervsdrivende, er det fundet nødvendigt at forlænge høringsperioden for at sikre at disse parter kan indgive høringssvar såfremt de finder det relevant.

Forslaget til Inatsisartutlov om tobaksvarer og tobakserstatninger har været i offentlig høring fra d. 1. maj 2024 til og med d. 29. maj 2024. Der er kommet en række høringssvar fra forskellige høringsparter, og høringssvarene er tilgængelige på Naalakkersuisuts høringsportal.