Gå til sidens indhold

Høring over forslag til samlelov om ændring af regler om fastsættelse af forretningsordner samt 4 bekendtgørelser tilknyttet forslaget

Høringstype:Selvstyrets bekendtgørelse
Offentliggjort:26-03-2024 13:42
Høringsfrist:23-04-2024 00:00
Høringssvar sendes til::isiin@nanoq.gl

Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling (herefter benævnt departementet) fremsender hermed følgende forslag i offentlig høring:

- Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation, ændring af Landstingsforordning om leje af boliger, ændring af Inatsisartutlov om konkurrence, ændring af Inatsisartutlov om førtidspension, ændring af Inatsisartutlov om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb, og ændring af Landstingslov om naturbeskyttelse
(Ændring af regler om fastsættelse af forretningsordner)
- Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om Konkurrencenævnets virksomhed
- Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om Boligklagenævnets virksomhed
- Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om Førtidspensionsklagenævnet
- Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om Naturklageudvalget

Eventuelle bemærkninger til høringsmaterialet bedes være Departementet i hænde senest den 23. april. 2024. Bemærkningerne bedes sendt til isiin@nanoq.gl

Formål:
Forslaget til Inatsisartutlov har til formål at effektivisere og ensrette sekretariatsbetjeningen af klagenævn og klageudvalg til gavn for borgere og virksomheder med henblik på en hurtigere og mere ensartet arbejdsgang i de forskellige udvalg og nævn.
Forslaget vil give de klageinstanser, der er nævnt i forslaget, hjemmel til at fastsætte deres egne forretningsordner. I dag er det Naalakkersuisut, der er bemyndiget til at fastsætte flere af klageinstansernes forretningsordner, hvilket har medført at alle nævn arbejder forskelligt.
Den nuværende proces er uhensigtsmæssig og administrativ tung, hvorfor der er et ønske om en ensretning og en mere effektiv og forenklet opgaveløsning.

Om forslag til 4 nye bekendtgørelser
Forslaget til samlelov ophæver samtidigt 4 bekendtgørelser.
De nye forslag til bekendtgørelser tager udgangspunkt i de gældende bekendtgørelser på områderne.
I de nye forslag til bekendtgørelser er der ingen paragraffer som vedrører forretningsordner.
Der er foretaget sproglige tilretninger i forhold til de gældende bekendtgørelser, hvor dette har været nødvendigt, som for eksempel fra ”Landstinget” til ”Inatsisartut” og fra ”Landsstyret” til ”Naalakkersuisut”.
Der er desuden foretaget enkelte lovtekniske tilretninger i forslagene til bekendtgørelser i forhold til de gældende bekendtgørelser.
Fokus i udarbejdelsen af de nye forslag til bekendtgørelser har været at implementere samleloven samt at minimere mængden af øvrige ændringer i forhold til de gældende bekendtgørelser til de ændringer som beskrevet ovenfor.