Gå til sidens indhold

Udkast til bekendtgørelse om anvisnings- og prioriteringsregler

Høringstype:Selvstyrets bekendtgørelse
Offentliggjort:13-11-2023 12:45
Høringsfrist:11-12-2023 16:00
Departement:Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke
Høringssvar sendes til::ikin@nanoq.gl

Vedlagt fremsendes forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om anvisnings- og priorite-ringskriterier ved tildeling af kollegieboliger i offentlig høring.

De enkelte kollegieadministrationer har hver især deres egne anvisnings- og priorite-ringskriterier, uden dog at være fastsat i bekendtgørelsesform. Forslag til bekendtgø-relse indeholder bestemmelser om prioritering, anvisning samt venteliste som vil for-malisere reglerne, så det bliver mere ensartet hos kollegieadministrationerne. De ud-dannelsessøgende vil derfor kunne læse, hvem der kommer først i prioriteringen, hvordan anvisningen sker samt at der skal være en venteliste.

Forslag til bekendtgørelse foreslås at træde i kraft den 1. februar 2024.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke i hænde senest 11. december 2023. Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle mail-adresse: ikin@nanoq.gl, alternativt til departementets officielle post-adresse: Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Ima-neq 1, Postboks 1029, 3900 Nuuk.


Med venlig hilsen

Ane Marie Sakariasen
Jurist