Gå til sidens indhold

”Handlingsplan for efterlevelse af FN’s Handicapkonvention 2024-2034”

Høringstype:Andet
Offentliggjort:12-07-2023 08:46
Høringsfrist:14-08-2023 00:00
Departement:Departement for Børn, Unge og Familier
Høringssvar sendes til::iian@nanoq.gl kisa@nanoq.gl
Hermed sendes udkast til ”Handlingsplan for efterlevelse af FN’s Handicapkonvention 2024-2034” (bilag 1) i høring.

Baggrund
På Forårssamlingen 2019 (punkt 48) fremsatte IA’s Inatsisartutgruppe forslag om at pålægge det daværende Naalakkersuisut at lave en national handlingsplan for Grønlands efterlevelse af FN’s Handicapkonvention. Naalakkersuisut har efter Inatsisartut-valget d. 6. april 2021 valgt at fortsætte arbejdet med en handlingsplan. Handlingsplanen bygger på ”Redegørelse for Grønlands efterlevelse af FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” (bilag 2), som Departementet for Børn, Unge og Familier udgav i 2022.
Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til Departementet for Børn, Unge og Familier på iian@nanoq.gl, med kopi til Kista Isaksen på kisa@nanoq.gl

Frist for høringssvar er d. 14. 08. 2023

Bilag:
1. Udkast til ”Handlingsplan for efterlevelse af FN’s Handicapkonvention 2024-2034”
2. Redegørelse for Grønlands efterlevelse af FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap