Gå til sidens indhold

Departement for Børn og Unge

Om departementet

Departementet betjener Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

Departementet består af Juridisk Enhed, Afdelingen for tværgående projekter og monitorering og Ledelsessekretariatet.

Departementet varetager de departementale opgaver vedrørende Børnerettighedsinstitutionen og Handicaptalsmanden, som er politisk uafhængige institutioner.

Socialstyrelsen hører under Departementet for Børn og Unge.

 • Arbejdsområde

  Redegørelser, strategier og forebyggelses- samt behandlingsindsatser vedrørende børn og unge samt personer med handicap.

  Sagsområder: Førskole, Udsatte børn og unge, Børnefamilier, Forebyggelse, Socialområdet for børn og unge, Børnetalsmand og børneråd, Handicap og Handicaptalsmand.

  Lovområder:

  Sociallovgivningen: Lov om støtte til børn, Lov om støtte til personer med handicap samt Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland.

  Lov om børnetalsmand og børneråd samt lov om handicaptalsmand.

  Konventioner: FN' s konvention om Barnets Rettigheder og FN’s konvention om Rettigheder for Personer med Handicap. Begge konventioner medfører deltagelse i staten Danmarks afrapportering og eksamination hos FN’s Børnekomité samt FN’s Handicapkomite.

  Ledelsessekretariatet:

  Afdelingen varetager generel service og HR funktionen for medarbejderne i departementet samt oversættelses- og kommunikationsopgaver, inkl. Kvalitetssikring af materiale til Naalakkersuisoq, Naalakkersuisut og Inatsisartut. Derudover varetager sekretariatet diverse service for departementschefen, koordinering ifm. samlinger mv.

  Afdelingen for tværgående projekter og monitorering:

  Afdelingen varetager strategier og udviklingsopgaver i fm. socialreformer inden for børn og unge, forebyggelsesområdet samt handicapområdet mv.

  Juridisk Enhed:

  Enhedens opgaver omfatter aktiv deltagelse i udarbejdelse af lovgivning inden for det socialretlige område for børn, unge og personer med handicap, herunder udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger mv. Derudover servicerer enheden det politiske niveau i form af notater, redegørelser og generel behandling af juridiske spørgsmål. Samt lovgivningsopgaver vedrørende førskoleområdet og lovgivningsopgaver vedrørende børnetalsmand og børneråd samt handicaptalsmand.

  Socialstyrelsen:

  Arbejdsområde:

  Socialstyrelsen varetager drift- og udviklingsopgaver på socialområdet: Driften af de landsdækkende børn- og ungeinstitutioner samt handicap-døgntilbud, udbygning af sociale institutioner i samarbejde med kommunerne, forebyggelse og behandling af sociale vanskeligheder, vejledning samt kursusvirksomhed for kommunerne, institutioner m.fl.

  Socialstyrelsen fungerer som socialforvaltning for personer bosat uden for kommunal inddeling i sager om ydelser i henhold til lov om støtte til børn samt lov om støtte til personer med handicap.

  Socialstyrelsen varetager ydermere driftsrelaterede og kommunalt understøttende opgaver relateret til socialreformer inden for børne- og ungeområdet samt handicapområdet.

 • Organisationsdiagram for departementet

Aqqaluaq B. Egede

Aqqaluaq B Egede

Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Departementschef

Heidi Lindholm

Kontakt

Imaneq 4
Postboks 260
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?