Gå til sidens indhold
 1. Tooltip text

Ny Isbjørnebekendtgørelse godkendt af Naalakkersuisut har flere væsentlige ændringer

Sendes af: Departement for Fiskeri og Fangst

Departementet for Fiskeri og Fangst har revideret Selvstyrets bekendtgørelse om fangst og beskyttelse af Isbjørne af 14. september 2018 og det er således en ny og revideret bekendtgørelse, der er blevet godkendt af Naalakkersuisut den 6. marts 2023.

Bekendtgørelsen om fangst og beskyttelse af isbjørne var i offentlig høring i perioden fra den 16. december 2022 til og med den 20. januar 2023.

De vigtigste ændringer af og tilføjelser til bekendtgørelsen er som følger:

 • Den nye isbjørnebestand i Sydøst-Grønland er medtaget i bekendtgørelsen og på oversigten over bestandsafgrænsninger. Den nye isbjørnebestand er fredet.
 • Betalingsturisme uden fangst på isbjørne er medtaget i bekendtgørelsen og der åbnes således mulighed for dette nye erhverv. Dette er forbeholdt personer hjemmehørende i Grønland og med tilladelse eller koncession til dette.
 • Reglerne vedr. problem-isbjørne er blevet forenklet, således at der ikke længere skal indhentes tilladelse fra Departementet til evt. aflivning af disse. Departe-mentet skal dog stadig kontaktes ved alle bort-skræmninger af isbjørne, der nærmer sig beboede områder.
 • Det er tilføjet, at isbjørne, der vurderes som problemisbjørne og kan aflives af erhvervsfangere med gyldig licens, tilfalder den pågældende erhvervsfanger.
 • De nye regler for problem-isbjørne gælder ikke for hunner med unger.
 • Fangerviden er medtaget i forbindelse med Naalakkersuisut’s årlige fastsættel-ser af isbjørnekvoter, så der skal nu også tages hensyn til dette.
 • Der er tilføjet forbud mod fangst på tværs af bestandsafgrænsninger.
 • Der er åbnet mulighed for, at isbjørnefangst kan sælges, når kommunekontoret eller bygdens kommunekontor er lukket, såfremt man straks efter genåbning indrapporterer fangsten.
 • Der er åbnet mulighed for kommunale vedtægter vedr. fangstparts-deling.
 • Der er tilføjet dispensationsmulighed til fotografering/filmbaseret dokumentati-on i forbindelse med videnskabelige undersøgelser.

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst Karl Tobiassen er glad for, at der er foretaget væsentlige ændringer i bekendtgørelsen om fangst og beskyttelse af isbjørne.

Det er godt, at der i den nye bekendtgørelse er medtaget fangerviden, så Naalakkersui-sut i forbindelse med de årlige fastsættelser af isbjørnekvoter også skal tages hensyn til dette, understreger Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst Karl Tobiassen.

Den nye bekendtgørelse om fangst og beskyttelse af isbjørne blev som nævnt god-kendt af Naalakkersuisut den 6. marts 2023 og trådte i kraft den 7. marts 2023.

For nærmere information kontakt afdelingschef Amalie Jessen på tlf. 345304 og mail. amalie@nanoq.gl