Gå til sidens indhold
  1. Del link

Pressemeddelelse om adgang til dyrlÌgehjÌlp i Grønland

I forbindelse med skriverier i pressen angüende manglen pü dyrlÌger i Grønland, kommer VeterinÌr- og Fødevaremyndigheden med denne pressemeddelelse, der prÌciserer hvilke forpligtelser Selvstyrets dyrlÌger har i forhold til behandling af dyr i Grønland.

Sendes af: Departement for Fiskeri og Fangst
Hundeslæde

Selvstyrets dyrlægers arbejde og forpligtelser er defineret ud fra lovgivning gældende for Grønland på dyreområdet. Dyrlægernes overordnede forpligtelse er således at føre tilsyn med dyrevelfærd og dyresundhed for alle landets dyr. I forhold til klinisk arbejde har Selvstyrets dyrlæger visse forpligtelser overfor slædehunde og dyr associeret til fåreavlen i Grønland, dvs. dyr, der har en betydning for erhvervet i Grønland. Selvstyrets dyrlæger har ingen forpligtelser til at tilse og behandle kæledyr.

Dyrlægevirksomhed er et liberalt erhverv. Alle borgere, kommuner og private virksomheder har ret til selv at opstarte en privat dyrlægepraksis et hvilket som helst sted i Grønland, og ansætte dyrlæger til at tilse og behandle dyr. Er man interesseret i dette, kan man med fordel kontakte Veterinær- og Fødevaremyndigheden på uumasut@nanoq.gl, for at høre nærmere om hvilke krav der er til dette.

Dyrlægernes arbejde i Nordgrønland:
Den grønlandske slædehund er en bevaringsværdig hunderace, som er er vigtig for det grønlandske folks identitet og selvforståelse, ligesom den er et vigtigt erhvervsmæssigt redskab for mange borgere. Selvstyrets dyrlæger er derfor forpligtede til at rådgive og vejlede ejere til slædehunde om sygdomme mm. Det er et ønske både fra borgere og politikere at slædehundeejere kan få medicinsk behandling til deres slædehunde, hvilket derfor er noget der arbejdes på. I løbet af første kvartal 2023 vil der blive opstartet et 12 måneder langt pilotprojekt i samarbejde med sundhedsvæsnet, hvor der i henholdsvis Ilulissat og Qaanaaq vil blive placeret medicindepoter i sundhedsvæsnets varetægt. Medicindepoterne vil indeholde essentiel medicin til at behandle simple sygdomme hos slædehunde. For at man kan få udleveret medicin til sin syge slædehund, skal man først i kontakt med Selvstyrets dyrlæger og betale for medicinen. Der vil komme yderligere information når projektet opstartes, og der vil blive afholdt borgermøder i Ilulissat og Qaanaaq hvor proceduren bliver beskrevet nærmere.

I den forbindelse skal der ske en berigtigelse af hvad der har været nævnt i medierne: pilotprojektet kommer i første omgang ikke til at foregå i Sisimiut, men det er forhåbningen, at tilbuddet kan udbredes til flere byer i slædehundedistriktet efter evaluering af pilotprojektet.

Dyrlægernes arbejde i Sydgrønland:
Selvstyrets dyrlæger har forpligtelser overfor fåreholderne i Grønland. I den forbindelse bliver der hvert år lavet et stort stykke arbejde for at sørge for, at hver fåreholder har adgang til essentiel medicin til dyrene. Der vil indenfor kort tid blive udsendt vejledninger til alle fåreholdere med information om hvordan de skal forholde sig hvis deres dyr bliver syge herunder hvordan og hvornår de skal kontakte en dyrlæge.

Da det gennem de sidste år har været ekstraordinært vanskeligt at rekruttere dyrlæger til Grønland, vurderer Veterinær- og Fødevaremyndigheden løbende om der skal arbejdes på at tilkalde dyrlæger til Sydgrønland i kortere vikariater. Disse dyrlæger vil blive ansat til specifikke opgaver, som omhandler fåreavlen i Grønland, og de vil ikke være forpligtede til at tilse, behandle og operere på kæledyr.

Kæledyr:
Tidligere har embedsdyrlægerne placeret i henholdsvis Qaqortoq og Ilulissat oprettet private dyrlægeklinikker, hvori de har behandlet kæledyr i deres område.

Behandlingen af kæledyr har foregået uden for dyrlægernes embedsarbejde, og al medicin indkøbt til behandling af kæledyr er blevet indkøbt privat af dyrlægen selv. Behandlingen af kæledyr er derfor, som det altid har været, et privat anliggende. Den eneste private dyreklinik i Grønland i dag er Donnas Dyreklinik, der er placeret i Nuuk. Dyreejere i hele landet kan til enhver tid kontakte Donnas Dyreklinik for råd og vejledning om deres dyr, ligesom klinikken om nødvendigt mod betaling tilbyder telekonsultationer til syge dyr.

Spørgsmål vedrørende dyrlægernes arbejde kan adresseres til uumasut@nanoq.gl.