Gå til sidens indhold
  1. Del link

Frie goder beskattes fremover som A-indkomst

Sendes af: Departement for Finanser og Ligestilling
Penge
Inatsisartut har besluttet at ændre beskatningen af frie goder. Dette fremgår af Inatsisartutlov nr. 11. af 1. december 2021.

Fra indkomståret 2023 ændres beskatningen af fri bil, frirejser, fri telefon, frit internet, fri kost, frit logi og fri bolig mv., som stilles til rådighed af arbejdsgiver for ansatte.

Særligt ændres måden at beskatte de frie goder fra 1. januar 2023. Det betyder, at værdien af frie goder ændres fra B-indkomst til A-indkomst. Denne ændring betyder, at frie goder, som stilles til rådighed af arbejdsgiver, fremover skal indberettes månedligt som A-indkomst, og ikke som B-indkomst, som hidtil.

Formålet med ændringen er primært at sikre en mere ensartet beskatning, således at løn og frie goder beskattes på samme måde som A-indkomst. Derudover er satserne nu fastsat i loven og reguleres årligt.

Hvad betyder det for dig som borger?
Det betyder, at du som borger ikke længere skal forskudsregistrere dine frie goder, og at du ikke længere skal anføre det som B-indkomst på selvangivelsen. Du skal dog være opmærksom på, om de frie goder beskattes løbende af din arbejdsgiver. Hvis dette ikke sker, så skal du selv selvangive værdien heraf på selvangivelsen.