Gå til sidens indhold
  1. Del link

Fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser

Sendes af: Departement for Fiskeri og Fangst

Hermed fremsendes de fastsatte fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser – Sommer og Efterår 2022. Departementet for Fiskeri og Fangst, APN lægger ved fangst af rensdyr og moskusokser vægt på den sæsonmæssigt bedste udnyttelse. For at udnytte kød, skind, uld og andre dele bedst muligt tilstræbes det derfor, at rensdyrfangst forløber sommer og efterår samt at moskusoksefangst forløber sommer, efterår og vinter.

  

Grønlands Naturinstitut gennemførte i 2018 og 2019 tællinger af rensdyr og moskusokser i region 2, Sisimiut-Kangerlussuaq, region 3, Akia-Maniitsoq, og region 4, Ameralik. På baggrund af tællingerne afgav GN i 2020 rådgivning, som blandt andet omfattede forlængelse af fangstperioderne i alle tre nævnte regioner. Kvoter og fangstperioder er uændrede i forhold til sidste år.

 

Minimumstælling af moskusokser i Ivittuut blev gennemført i maj 2022, så kvoten vedrørende moskusokser i Ivittuut er fastsat på dette grundlag.

 

Rensdyr

  1. Region 2, 3 og 4: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. oktober. Fangst af køer med kalve er tilladt i region 3 og region 4.
  2. Region 1, 5, 6, 7, 8 og 11: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 30. september. Fangst af køer med kalve er forbudt.
  3. Region 9 og 10, Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land: Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december. Fangst af køer med kalve er forbudt.
  4. Samtlige regioner: Fangst af rensdyrtyre, der under brunsttiden i oktober kan lugte, er med formålet god jagtskik forbudt i oktober-måned.

Begrundelser: Fangerviden om rensdyrene i region 5 Qeqertarsuatsiaat indikerer, at der er færre rensdyr sammenlignet med region 2, region 3 og region 4 og derfor fastholdes indstillingen af den forlængede fangstperiode, der i den pågældende region havde kørt i 2019 og 2020. Der observeres i flere fangstregioner adskillige rensdyrtyre, der i brunstperioden er fanget og bare efterladt, da de lugter og det besluttes derfor iht. fangerviden, at fangst af rensdyrtyre, der i brunstperioden kan lugte, er forbudt i oktober-måned.

Information: Der bliver returneret alt for få rensdyrlicenser udfyldt med fangstmelding til kommunernes servicecentre, selv om dette er lovpligtigt. Dette er langt fra tilfredsstillende og gør det svært for APN og Grønlands Naturinstitut at vurdere det reelle fangsttryk samt rensdyrbestandenes tilstand i fangstregionerne. Da fangstmelding som nævnt ovenfor er lovpligtig, arbejdes der i APN med stramning af lovgivningen, så der bliver sanktions-muligheder mht. dem, der ikke indrapporterer fangstmeldinger.

Tydeliggørelser: Det understreges, at der fra kommunernes side kun vil blive udleveret en rensdyrlicens pr. fangstregion ad gangen, hvilket gælder for alle erhvervsfangere, 10 rensdyr per licens, og fritidsjægere, fem rensdyr per licens, der i henhold til kommunernes registreringer fra 2021 ikke har returneret licenser med fangstmelding. Der kan i disse tilfælde i år kun ansøges om ny licens ved returnering af licens med fangstmelding udfyldt på tilfredsstillende vis. Dog kan der i forbindelse med fangstture over store afstande udleveres flere licenser for at fangsten skal kunne betale sig. APN følger i samarbejde med kommunerne returnering af licenser med fangstmelding.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af rensdyr samt fangst af rensdyr.

Moskusokser

5.         Forvaltningsområde Maniitsoq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i jagtområde 1, 2, 3 og 4 starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

6.         Forvaltningsområde Sisimiut: Kvoteret erhvervs- og fritidsfangst starter 1. august og forløber til og med 15. oktober med kvote på 400 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

7.         Moskusokseregion Naternaq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser starter 1. august og forløber til og med 15. oktober med kvote på 120 dyr. Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaat er medtaget i moskusokseregion Naternaq. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

8.         Forvaltningsområde Qaanaaq: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for fangstregion Kap Atholl fastsættes til 60 dyr. Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst i fangstregion Inglefield Land og Prudhoe er uændret på 60 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

9.         Forvaltningsområde Ivittuut: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst fastsættes på baggrund af minimumstælling til 50 dyr, alle med alderen 1-2-år, fordelt på 30 køer og 20 tyre. Fangstperioden forløber fra 15. oktober til og med 15. december.

10.       Forvaltningsområde Sigguk: Fangstperioden for erhvervsfangst og fritidsjagt starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Kvoten er uændret på 150 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

11.       Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit: Fangstperioderne for erhvervsfangst og fritidsfangst starter 1. august og forløber til og med 15. oktober samt 10. november til og med 10. december. Kvoten er for disse to fangstperioder uændret og samlet på 115 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

Begrundelser: Moskusoksefangst i Forvaltningsområde Maniitsoq starter 1. august, jævnfør punkt 5. Baggrunden for dette er, at APN prioriterer traditionel moskusoksefangst med tørring af kød og at forstyrrelser af moskusokserne, der især foregår under vinterfangsten og brugen af motoriserede køretøjer, søges mindsket samt den måde de motoriserede køretøjer bruges søges ændret på anden vis samt gennem oplysning.

Moskusokserne observeret i Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaa medtages i Region Naternaq, da APN lægger vægt på, at de skal kunne inkluderes i Naternaq-bestanden, jævnfør punkt 7.

Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst i Kap Atholl i forvaltningsområde Qaanaaq blev sidste år, med grundlag i biologisk rådgivning om områdets begrænsede græsningskapacitet samt fangerviden om, at moskusokserne er blevet flere og har spredt sig udenfor fangstområdet, hævet fra 40 til 60 dyr og dette fastholdes, jævnfør punkt. 8.

Tydeliggørelser: Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til at forfølge og fange moskusokser.

Kravet om, at jagtbevis skal være betalt senest den 2. maj 2022 er gældende for både erhvervs- og fritidsfangere. Ligesom kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som gennem de seneste 10 år har haft folkeregisteradresse i Grønland i en sammenhængende periode på minimum to år er gældende.

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst Amalie Jessen amalie@nanoq.gl

Bilag