Et mere lige Grønland

Efter flere dages forhandlinger indgik flertallet af partierne i Inatsisartut, bestående af Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq, Demokraatit og Atassut, torsdag finanslovsforlig for 2022.

Bedre vilkår til de ældre og førtidspensionister, anlæggelsen af en ny landingsbane i Qaqortoq samt ophævelsen af hellefiskeafgiften var blandt andet i fokus, da parterne blev enige om årets finanslov.

”Det har været en lang og spændende process og nu er vi nået til enighed om en ganske fornuftig finanslov der blandt andet tilgodeser de ældre, førtidspensionisterne samt landets mange indenskærsfiskere. Forhandlingerne har været seriøse og der har været stor politisk lydhørhed og velvilje til at skabe bedre forhold for borgerne”, siger Naalakkersuisoq for finanser og indenrigsanliggender, Asii Chemnitz Narup.

Nogle af de vigtigste punkter i finanslovsforliget er:
  • Bedre vilkår til de ældre: Alderspensionens grundbeløb forhøjes fra 64.239 kroner til 73.239 kroner. Desuden forhøjes ”lommepengene” til de ældre der bor på plejehjem fra 29.550 kroner til 32.120 kroner årligt.
  • Flere penge til førtidspensionister: Førtidspensionen forhøjes fra 118.680 kroner til 124.340 kroner. Førtidspensionister der bor på institution får i dag 23.736 kroner om året i ”lommepenge” og fra det nye år vil de modtage 30.840 kroner årligt.
  • Lufthavn i Qaqortoq: Partierne blev enige om finansieringen af en 1500 meter lang bane i Qaqortoq. Infrastrukturen vil få et løft der giver erhvervslivet samt turismeområdet i regionen mulighed for at udvikle sig.
  • Afskaffelse af fiskeriafgiften: Her blev parterne enige om at ophæve hellefiskeafgiften for kystnært fiskeri i 2022.
Aftalen kan læses i sin helhed her.

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Karen Motzfeldt, direkte nr: 345213 eller mail: kamz@nanoq.gl