Gå til sidens indhold
 1. Del link

Naalakkersuisut giver mere end 3,8 mio kr. i støtte til turismeinfrastruktur

Sendes af: Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Photo by Ívar Eyþórssony - Visit Greenland

Gennem mange år har mange unikke enkeltlokaliteter i vores land været velbesøgte med det resultat, at der er synlig nedslidning af naturen. Flere steder mangler der skiltning og faciliteter, der kan højne oplevelsen på de pågældende steder.

Naalakkersuisut har bevilget midler fra puljen til mikroinfrastruktur på baggrund af ansøgninger indsendt af kommuner og deres udviklingsorganisationer. Der er blandt andet planer om etablering af handikapvenlige toiletfaciliteter i Qassiarsuk, anlæggelse af gangstier, udsigtsplatforme og broer i Kapisillit, gangbroer i Ilulissat, byskilte i Upernavik og Siorapaluk.

Projekterne kan igangsættes nu og hen over sommeren og skal være afsluttede ved udgangen af året.

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen, udtaler:
”Jeg er glad for, at vi nu har fordelt midlerne til mikroinfrastruktur på de enkelte lokaliteter, så de kan blive anvendt til at værne om vores natur og miljø. Det er vigtigt, at vi sikrer vores naturværdier og passer på dem fremadrettet. Disse investeringer gavner den bæredygtige turisme vi ønsker og støtter samtidig lokale håndværkere og leverandører, der skal levere og etablere faciliteterne.”

Der kan frem mod 2027 årligt ansøges om midler til mikroinfrastruktur fra kommunerne og deres udviklingsorganisationer hos Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling hvert forår.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Jeanette L. Petersen på telefon 34 52 06 eller på mail isiin@nanoq.gl

Bevilgede midler

Avannaata Kommunia

 • Stor toiletvogn m. betalingssystem Ilulissat
 • Gangbro mod "Nakkaavik"
 • Gangbro mod udsigtsbænke
 • Gangbro på gul rute efter kirkegård
 • Gangbro ved "piratsti" fra Sermermiut til udsigtspunkt
 • Gangbro/trappe på gul rute bag Nukissiorfiit
 • Reparation/renovation af kongebro
 • Byskilt til Siorapaluk
 • Oprettelse af markeret vandrerute til Qattarmiut
 • Byskilte med information omkring bydelene i Upernavik
 • Holdere til bykort

Qeqqata Kommunia/ Arctic Circle Business

 • Itinneq Bridge
 • Kangerluarsunnguaq Trail

Kommuneqarfik Sermersooq

 • Forbedring af adgangsforhold til Nuuks bagland
 • Etablering af gangsti og udsigtsplatform i Kapisillit
 • Paamiut:Forbedring af trapperne til udkigsposten Nasiffik/Qaqqittarfik/Blue point
 • Offentlige Toiletter i Ittoqqortoormiit
 • Etablering af bro mellem sø 1 (nederste) og sø 2 i Kapisillit

Kommune Kujalleq

 • 3x5 Containere, indrettet til toiletfaciliter, med 1 handicaptoilet i hver container
 • 1 Container, indrettet til toiletfaciliteter, 2 toiletter
 • Offentlige toiletter, forbrændingstoiletter
 • Opgradering af toiletfaciliteter i Qassiarsuk