Gå til sidens indhold
  1. Del link

Maniitsumi Efterskoli tager skridt for at sikre sundt indeklima og fremtidig drift

Sendes af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Efter en grundig indeklimaundersøgelse af Maniitsumi Efterskolis kollegie- og skolebygninger, hvor der blev konstateret skimmelvækst i flere værelser og lærerværelser, har Renoveringsstyrelsen anbefalet, at kollegiebygningerne rømmes snarest muligt. Bekymringen for sundhedsfare og dårligt indeklima har ført til denne beslutning.

De tilbageværende 28 efterskoleelever har alle gennemført folkeskolens skriftlige afgangsprøver, og med undtagelse af 8 elever har de valgt at rejse hjem før skolens officielle afslutning medio juni. For at sikre deres tryghed og trivsel er de blevet genhuset på Majoriaqs kollegie. Alle 28 elever vil modtage et bevis for gennemført efterskoleforløb.

Departementet for Uddannelse og Uddannelsesstyrelsen har afholdt møde med forstanderen og bestyrelsesformanden for Maniitsumi Efterskoli den 22. og 23. maj 2024 for at kortlægge kortsigtede og langsigtede løsningsmuligheder for at sikre skolens fremtidige drift i Maniitsoq.

Kortsigtede løsninger for skoleåret 2024/2025:

Maniitsumi Efterskoli vil gennemføre et reduceret efterskoleforløb for mindst 36 elever, modsat det normerede antal på ca. 60 årselever.

Mindre forekomster af skimmelvækst i lærerværelset og et klasselokale i skolebygningen skal skimmelsaneres i løbet af sommeren 2024. Disse lokaler kan ibrugtages efter sommerferien.

Skolen vil leje sig ind i en fløj på Majoriaqs kollegiebygning, hvor der vil kunne huses mindst 36 efterskoleelever. Majoriaq i Maniitsoq har givet tilsagn om, at efterskolen kan leje den omtalte fløj i hele næste skoleår. Derudover agter Maniitsumi Efterskoli at optage et antal dagselever fra Maniitsoq.

Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om optagelse til 39 elever på Maniitsumi Efterskoli for skoleåret 2024/2025. Forstanderne på Maniitsumi Efterskoli og Efterskoli Villads Villadsen er i dialog om, hvorvidt nogle af de elever, der har fået tilsagn om optagelse på Maniitsumi Efterskoli, kan tilbydes optagelse på Efterskoli Villads Villadsen i stedet.

Ifølge § 10, stk. 1, nr. 4 i Inatsisartutlov nr. 13, af 5. december 2008 om efterskoler kan Naalakkersuisut godkende efterskoler med mindst 24 årselever inden for den tilskudsberettigede undervisningsvirksomhed. Uddannelsesstyrelsen vurderer, at der stadig kan gennemføres et fornuftigt og meningsfuldt efterskoleforløb, selvom elevtallet reduceres.

Et efterskoleforløb med færre årselever giver mulighed for at afprøve en anderledes pædagogik med mere intensive og elevrettede forløb, hvor elever med særlige personlige eller faglige udfordringer vil få mulighed for at opleve en undervisning og omsorg, der netop er mere rettet mod deres forudsætninger og behov.

Departementet for Uddannelse og Uddannelsesstyrelsen vil snarest muligt indgå i dialog med Maniitsumi Efterskoli om, hvorvidt ovenstående løsning også skal fortsætte efter skoleåret 2024/2025 og indtil skolens egne bygninger igen står klar.

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke vil desuden indgå et samarbejde med Renoveringsstyrelsen om igangsættelse af yderligere undersøgelser af efterskolens bygninger med henblik på at afklare omfanget af skimmelvæksten, og behovet for renovering, nybygning eller noget helt andet.


For nærmere information kontakt Nuka Kleemann, Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke på e-mail: nukkl@nanoq.gl eller telefon 34 50 00.