Gå til sidens indhold
  1. Del link

Rammer og betingelserne for forsøgsfiskeri efter torsk havgående i Vestgrønland og invitation til ansøgninger om deltagelse

Sendes af: Departement for Fiskeri og Fangst
Torsk
Forsøgsfiskeriet efter torsk havgående i Vestgrønland blev oprettet af Naalakkersuisut i begyndelsen af året uden fastlagte rammer og betingelser. Rammerne og betingelserne herfor har Departementet for Fiskeri og Fangst derfor haft under udarbejdelse i samarbejde med Grønlands Naturinstitut. Disse rammer og betingelser er nu fastlagt og kan læses om i forsøgsfiskeribeskrivelsen HER

Departementet vil gerne fremhæve nogle af de specifikke kriterier i forsøgsfiskeribeskrivelsen. Hovedsageligt at det ikke er muligt kun at ansøge ét eller to af de 3 NAFO-områder som forsøgsfiskeriet er oprettet i. Kvotemængderne vil, hvor muligt, blive fordelt ligeligt og godkendte ansøgere vil modtage en kvotemængde i hver af de 3 NAFO-områder.

Departementet vil derudover også bemærke at deltagende aktører grundigt skal følge og overholde den biologiske prøvetagning også indsendelsen af hele fisk til Grønlands Naturinstitut. Erfaringerne fra forsøgsfiskeriet i 2023 var at prøvetagningsinstruktionerne ikke blev fuldt grundigt, hvilket skabte udfordringer med evalueringen af forsøgsfiskeriet. De biologiske prøver er hele fundamentet i forsøgsfiskeriet og derfor skal alle prøvetyperne grundigt udføres, noteres, mærkes og indsendes til GN som beskrevet i den biologiske prøvetagningsinstruktionsbilag, der bliver tilsendt sammen med licensen. Da dette er en licensbetingelse, vil udførslen af prøvetagningen i 2024 blive taget med i overvejelse af ansøgere næste år - skulle forsøgsfiskeriet blive oprettet i 2025.

Ønskes der at ansøge om deltagelse i dette forsøgsfiskeri i 2024 kan der søges ved hjælp af ansøgningsblanketten inde på Sullissivik igennem dette link

Der er frist for indsendelse af ansøgning om deltagelse den: 29/05/2024

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.

______________________________________________________________________________

Til orientering: Departementet for Fiskeri og Fangst vil gerne videreføre en meddelelse fra Grønlands Naturinstitut, fra arbejdet med forsøgsfiskeriet:

DNA-analyserne fra torskefiskeriet er af afgørende betydning for Grønlands Naturinstituts bestandsviden, men ifølge Grønlands Naturinstitut har de ikke midlerne til at få dem analyseret. Grønlands Naturinstitut efterspørger at deltagende selskaber bidrager økonomisk til analyserne. De enkelte selskabers bidrag vil være relativt i forhold til deres deltagelse i forsøgsfiskeriet. Grønlands Naturinstitut oplyser at der maksimalt skal analyseres 200 prøver pr. NAFO-område og at prisen for at analysere 1 prøve er ca. 200 kroner.

For nærmere information kontakt Grønlands Naturinstitut, fisk-afdeling@natur.gl