Gå til sidens indhold
  1. Del link

Demokraatit er ikke med til afgiftsnedsættelser

Sendes af: Departementet for Finanser og Skatter
Penge

Det, der står tilbage efter dagens debat er alene, at Demokraterne ikke ville støtte et lovforslag om en afgiftsnedsættelse på kød og på emballage.

På Sermitsiaqs hjemmeside bringes 15. november en reportage fra dagens debat i Inatsisartut, hvor Naalakkersuisuts lovforslag om ændring af loven om indførselsafgifter blev vedtaget. Artiklen indeholder desværre en række misforståelser og urigtige påstande, som kræver en korrektion.

Først lidt fakta: I 2022 vedtog Inatsisartut som en del af finanslovsaftalen at ophæve en række indførselsafgifter på importeret kød med virkning fra 1. januar 2023. Denne afgiftsophævelse bliver på indeværende Inatsisartutsamling formaliseret og indskrevet i loven om indførselsafgifter. Et lovforslag herom var i høring i sommeren 2023. 

På indeværende samling har det store flertal i Inatsisartut besluttet, at nedsætte indførselsafgiften på emballage med 60 øre pr. enhed. Dette fremgår med den fornødne klarhed af finanslovsaftalen, som blev indgået den 6. november 2023. Det er herefter Naalakkersuisuts opgave at indarbejde beslutningen i gældende lovgivning. 

Det kunne Naalakkersuisut i praksis gøre på to måder: 

Naalakkersuisut kunne have fremsat forslag til en såkaldt tekstanmærkning til finanslovsforslagets 3. behandling med henblik på en nedsætte emballageafgifterne. En sådan fremgangsmåde havde været formelt korrekt, men for borgerne er det ikke en særlig transparent eller gennemskuelig måde at lovgive på. Derfor undlader man generelt også, at lovgive i finanslovens tekstanmærkninger, hvis det kan undgås. Denne fremgangsmåde brugte man på EM2022, da man fjernede de fornævnte kødafgifter. Dengang mente Demokraterne, at det var helt på sin plads, at fremsætte et sådant forslag til 3. behandlingen af finansloven på baggrund af finanslovsaftalen, som partiet dengang var en del af.

I forhold til nedsættelse af emballageafgiften på denne samling valgte Naalakkersuisut at indarbejde flertallets beslutning om at nedsætte indførselsafgiften på emballage ved at fremsætte et ændringsforslag til det lovforslag om indførselsafgifter, som i forvejen var til behandling. Det er der absolut intet udemokratisk eller odiøst i. Det er tværtimod udtryk for et Naalakkersuisut, som arbejder hurtigt og seriøst og søger at sikre den størst mulige transparens og ordentlighed i lovgivningsarbejdet.  

Det er således helt hen i vejret, når Demokraternes formand påstår, at Naalakkersuisuts ændringsforslag til indførselsafgifter ikke respekterer demokratiet. Det forholder sig faktisk lige præcist modsat. Derudover må jeg som Naalakkersuisoq undre mig stærkt over, at det åbenbart er helt på sin plads at fremsætte forslag om at nedsætte afgifter til en 3. behandling, når Demokraterne er enige i tiltaget, mens den samme fremgangsmåde åbenbart er både ufin og respektløst over for demokratiet, når Demokraterne er uenige i tiltaget. 

Nuuk Imeqs monopol ophører fra 2024, som følge af ophævelsen af den tidligere emballagebekendtgørelse. Det medfører bl.a., at landskassens indtægter kommer til at stige. Indtægterne kommer af, at de importerede drikkevarer, som skal afløse Nuuk Imeqs produkter, er belagt med emballageafgift. Til gengæld er de importerede varer billigere at indkøbe end varerne fra Nuuk Imeq. Under dagens debat om Naalakkersuisuts forslag om at nedsætte emballageafgiften mente Demokraterne, at det var stærkt kritisabelt, at Landskassens kan se frem til øgede indtægter. Det burde nu ellers ikke komme som den helt store overraskelse for Demokraternes formand, at monopolophøret også er til gavn for landskassen. Da han selv fremsatte forslag om at ophæve emballagebekendtgørelsen (Se EM2022/86) citerede han i sit daværende forslag direkte en rapport fra 2012, som vurderede at landskassens indtægter fra emballageafgift ville stige med 14-23 mio. kr. om året, når emballagebekendtgørelsen bortfaldt. I samme forslag vurderede Demokraternes formand også, at forbrugerne ville opleve lavere priser, når emballagebekendtgørelsen bortfaldt, selv uden at nedsætte emballageafgiften. Jeg skal som Naalakkersuisoq anbefale partiet at genlæse sit eget forslag og overveje, om der overhovedet er en linje eller sammenhæng i partiets meningstilkendegivelser. Jeg kan i hvert fald ikke få øje på den. 

Det er ingen hemmelighed, at Demokraterne under indeværende samling ikke har fået flertal for partiets reelt ufinansierede forslag om helt at ophæve emballageafgifterne.  Partiet har valgt ikke at tage medansvar for de brede forlig, som Naalakkersuisut har indgået om finansloven og de kommende års sundhedspolitik. Det er en ukonstruktiv linje, som partiet her har valgt, som ikke fører til resultater eller indflydelse. Og det, der står tilbage efter dagens debat er alene, at Demokraterne ikke ville støtte et lovforslag om en afgiftsnedsættelse på kød og på emballage. 

I politik er det nu engang sådan, at man ikke altid kan få sin vilje. Det er demokratiets vilkår, at man må indgå kompromisser for at nærme sig sine mål et skridt af gangen. Jeg skal opfordre partiet til at trække i arbejdstøjet og komme tilbage til det politiske arbejdsværelse, hvor man mødes og opnår resultater til gavn for alle. Døren står åben, og jeg vil altid byde velkommen. 

 
Med venlig hilsen 

Erik Jensen

Kontakt: 
Ministersekretær Thora M. Hansen
Toqq/direkte 55 59 29
thmh@nanoq.gl