Gå til sidens indhold
  1. Del link

Parisaftalen skaber muligheder for Grønland

Sendes af: Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Kalistat Lund

Grønland skal tiltræde Parisaftalen

Inatsisartut har i dag besluttet, at Grønland skal tiltræde Parisaftalen. 

På vegne af Naalakkersuisut vil jeg gerne udtrykke, at dette er en glædens dag. Med denne beslutning udviser Inatsisartut handlekraft, beslutsomhed og omsorg for vores land og vores klode. Jeg er stolt af, at vi tager et medansvar og handler på klimakrisen. Grønlands tiltrædelse af Parisaftalen vil sikre udvikling til gavn for vores land og for vores efterkommere”, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund og fortsætter:

Det grundige forarbejde viser, at Parisaftalen er ikke en hæmsko for Grønlands udvikling, tværtimod. Selvstyreloven skal danne grundlag for vores tiltrædelse af Parisaftalen. Vi tiltræder i anerkendelse af, at vi er et oprindeligt folk med ret til selvbestemmelse. Vi er ansvarlige for vores klimapolitik, og vi tiltræder Parisaftalen på disse præmisser”, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund. 

Baggrund
Inatsisartut har i dag, d. 14. november 2023, gennemført 2. behandling af punkt 60 på Efterårssamling 2023. Inatsisartut har stemt for et ændringsforslag fra Inatsisartuts Frednings- og Miljøudvalg. Med ændringsforslaget pålægges Naalakkersuisut at meddele, at Grønland vil tiltræde Parisaftalen til United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 

Følgende skal derfor ske i de kommende år: 

Naalakkersuisut skal meddele, at Grønland vil tiltræde Parisaftalen til FN’s Klimakonvention (UNFCCC).

Naalakkersuisut skal udarbejde en national klimastrategi. Dette vil ske med inddragelse af borgere, erhvervsliv og civilsamfund. Strategien skal indeholde klimamålsætninger og lægge retning for, hvordan Grønland kan opnå økonomisk vækst sammen med den grønne omstilling.  

Med udgangspunkt i klimastrategien skal der fastsættes et nationalt bestemt bidrag – en såkaldt NDC, der indeholder klimamålsætninger for hver sektor. Grønland kan beslutte at udelade nogle sektorer, som eksempelvis råstof og/eller fiskeriet. 

Grønlands NDC forventes at blive afleveret til UNFCCC, så den får effekt fra 2030. En NDC gælder for fem år ad gangen.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Manasse Berthelsen på tlf.: +299 34 56 03 / 54 88 68 eller e-mail: mabr@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl