Gå til sidens indhold
  1. Del link

Kommunerne må tage ansvaret for at løse de massive affaldsproblemer

Sendes af: Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Affaldsproblemerne i flere af landets kommuner vokser sig stadig større til stor frustration for borgerne. Kommunerne mindes igen om, at de har ansvaret for håndtering og bortskaffelse af affald – og at åbne afbrændinger ikke er en holdbar løsning på affaldsproblematikken.

De massive affaldsproblemer, der fremhæves i medierne, viser med al tydelighed, at der er behov for et markant løft af affaldsområdet, hvis vi skal løse de store udfordringer, som længe har kendetegnet vores affaldshåndtering.

De politiske udtalelser fra folkevalgte, modtagelsen af § 37-spørgsmål og åbne breve til Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø viser dog med lige så stor tydelighed, at der er behov for, at der debatteres på et sagligt og fagligt grundlag. Det fortjener debatten – og det fortjener de frustrerede borgere, som er direkte berørte af den kritiske affaldssituation.

”Det er vigtigt for mig at præcisere udtalelser, som fejlagtigt florerer blandt folkevalgte uimodsagt. Derfor må jeg én gang for alle fastslå: kommunerne er den primære myndighed på affaldsområdet. Det er kommunerne, der har ansvaret for håndtering og bortskaffelse af affald”, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund og fortsætter:

”Kommunerne må tage ansvar for at løse de affaldsproblemer, der bogstaveligt talt har vokset sig alt for store i flere byer og bygder. Naalakkersuisut vil rigtig gerne fortsætte den konstruktive dialog med kommunerne om at finde den mest hensigtsmæssige løsning på affaldsproblemerne af hensyn til borgernes sundhed og for at passe på vores miljø. Det er stadig min holdning, at den bedste løsning for alle kommunerne – både økonomisk og miljømæssigt – er at være med i den nationale affaldsløsning, hvor kommunerne samarbejder og affald afbrændes på store nationale forbrændingsanlæg. Åbne afbrændinger skal være den absolut sidste udvej, og vi må vedholdende arbejde for at komme de åbne afbrændinger til livs.”

Åben afbrænding af affald er forbudt og skal ikke være løsningen
Åben afbrænding er en overtrædelse af flere regler på affaldsområdet, herunder § 35, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (Miljøloven) samt Affaldsbekendtgørelsens § 9, § 35 og § 37, stk. 1.

Til orientering blev der medio maj 2023 sendt et brev ud til alle landets kommuner. I brevet blev det indskærpet, at åben afbrænding af affald er forbudt, og at Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø havde kendskab til flere steder i kommunerne, hvor der var sket åben afbrænding af affald. Det eneste tidspunkt, hvor det er tilladt at foretage kontrolleret åben afbrænding, er, når en kommune undtagelsesvist har fået dispensation til afbrændingen af Naalakkersuisut. Der er ingen af landets kommuner, som af Naalakkersuisut for nuværende tidspunkt har fået meddelt en dispensation til sådanne åbne afbrændinger.

”For at hjælpe kommunerne med affaldsproblematikken er der igen i år givet et tilsagn på 3 millioner kroner til ESANI A/S til afhentning af affald i hele landet. De nationale forbrændingsanlæg er endnu ikke klar, men det indsamlede affald vil blive sendt til håndtering i Danmark. Nu må kommunerne være deres ansvar bevidst og handle på problematikken. Mulighederne for at komme af med affaldet er til stede”, afslutter Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund.

Hvis der undtagelsesvist gives dispensation fra Naalakkersuisut til kontrolleret åben afbrænding, stilles der detaljerede beskyttelseskrav til afbrændingen, da det øger risiko for skade på mennesker og natur.

For yderligere information:
For yderligere information kontakt ministersekretær i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Manasse Berthelsen på tlf.: +299 34 56 03 / 54 88 68 eller e-mail: mabr@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl