Gå til sidens indhold
 1. Del link

Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser – Sommer og Efterår 2023.

Sendes af: Departement for Fiskeri og Fangst
Moskusokse rensdyr

Hermed meddeles de besluttede fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser – Sommer og Efterår 2023. APN lægger ved fangst af rensdyr og moskusokser vægt på den sæsonmæssigt bedste udnyttelse. For at udnytte kød, skind, uld og andre dele bedst muligt tilstræbes det derfor, at rensdyrfangst forløber sommer og efterår samt at moskusoksefangst forløber sommer, efterår og vinter. 
  
Grønlands Naturinstitut gennemførte i 2018 og 2019 officielle tællinger af rensdyr og moskusokser i Region 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq), Region 3 (Akia-Maniitsoq) og Region 4 (Ameralik). På baggrund af tællingerne afgav Grønlands Naturinstitut i 2020 rådgivning, som bl.a. omfattede forlængelse af fangstperioderne i de tre nævnte regioner. De besluttede kvoter og fangstperioder er uændrede i forhold til sidste år. 

Minimumstælling af moskusokser i Ivittuut gennemført i april 2023 er baggrund for APN’s beslutning om moskusokse-kvote i Ivittuut.

Rensdyr

 1. Region 2, 3 og 4: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. oktober. Fangst af køer med kalve er kun tilladt i Region 3 og Region 4.
 2. Region 1, 5, 6, 7, 8 og 11: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 30. september. Fangst af køer med kalve er forbudt.
 3. Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land): Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december. Fangst af køer med kalve er forbudt.
 4. Samtlige regioner: Fangst af rensdyrtyre, der under brunsttiden i oktober kan lugte, er med formålet god jagtskik forbudt i hele oktober-måned.

Begrundelser: Der observeres i flere fangstregioner adskillige rensdyrtyre, der i brunstperioden er fanget og bare efterladt, da de lugter og det besluttes derfor iht. fangerviden, at fangst af rensdyrtyre, der i brunstperioden kan lugte, er forbudt i hele oktober-måned.

Informationer: Der bliver returneret alt for få rensdyrlicenser udfyldt med fangstmelding til kommunernes servicecentre, selv om dette er lovpligtigt. Dette er langt fra tilfredsstillende og gør det svært for APN og Grønlands Naturinstitut at vurdere det reelle fangsttryk samt rensdyrbestandenes tilstand i fangstregionerne. Da fangstmelding som nævnt ovenfor er lovpligtig, arbejdes der i APN med stramning af lovgivningen, så der bliver sanktions-muligheder mht. dem, der ikke indrapporterer fangstmeldinger.

Tydeliggørelser: Det understreges, at der fra kommunernes side kun vil blive udleveret en rensdyrlicens pr. fangstregion ad gangen, hvilket gælder for alle erhvervsfangere (10 rensdyr pr. licens) og fritidsjægere (5 rensdyr pr. licens), der iht. kommunernes registreringer ikke har returneret licenser med fangstmelding. Der kan i disse tilfælde kun ansøges om ny licens ved returnering af licens med fangstmelding udfyldt på tilfredsstillende vis. 
APN følger i samarbejde med kommunerne returnering af licenser med fangstmelding.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af rensdyr samt fangst af rensdyr.

Moskusokser

 1. Forvaltningsområde Maniitsoq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 1, 2, 3 og 4 starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.
 2. Forvaltningsområde Sisimiut: Kvoteret erhvervs- og fritidsfangst starter 1. august og forløber til og med 15. oktober med kvote på 400 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.
 3. Moskusokseregion Naternaq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser starter 1. august og forløber til og med 15. oktober med kvote på 120 dyr. Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaat er medtaget i moskusokseregion Naternaq. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt. 
 4. Forvaltningsområde Qaanaaq: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for fangstregion Kap Atholl foreslås til 60 dyr. Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst i fangstregion Inglefield Land og Prudhoe Land foreslås uændret til 60 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.
 5. Forvaltningsområde Ivittuut: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst foreslås på baggrund af minimumstælling til 50 1-2-årige dyr, fordelt på 30 køer og 20 tyre. Fangstperioden forløber fra 15. oktober til og med 15. december. 
 6. Forvaltningsområde Sigguk: Fangstperioden for erhvervsfangst og fritidsjagt starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Kvoten er uændret på 150 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.
 7. Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit: Fangstperioderne for erhvervsfangst og fritidsfangst starter 1. August og forløber til og med 15. oktober samt 10. november til og med 10. december. Kvoten er for disse to fangstperioder uændret og samlet på 115 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

Begrundelser: Moskusoksefangst i Forvaltningsområde Maniitsoq besluttes til at starte 1. august, jf. pkt. 5, trods Biologisk rådgivning fra 2020 om start først 15. august. Baggrunden for dette er, at APN prioriterer traditionel moskusoksefangst med tørring af kød og at forstyrrelser af moskusokserne, der især foregår under vinterfangsten og brugen af motoriserede køretøjer, søges mindsket samt den måde de motoriserede køretøjer bruges søges ændret på anden vis samt gennem oplysning.
Moskusokserne observeret i Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaa medtages i Region Naternaq, da APN lægger vægt på, at de skal kunne vandre længere nordpå og vestpå samt inkluderes i Naternaq-bestanden, jf. pkt. 7. 
Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst i Kap Atholl i forvaltningsområde Qaanaaq besluttes, med grundlag i biologisk rådgivning om områdets begrænsede græsningskapacitet samt fangerviden om, at moskusokserne er blevet flere og har spredt sig udenfor fangstområdet, til 60 dyr, jf. pkt. 8.

Tydeliggørelser: Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til at forfølge og fange moskusokser.

Kravet om, at jagtbevis skal være betalt senest den 1. maj 2023, er gældende for både erhvervs- og fritidsfangere. Ligesom kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som gennem de seneste 10 år har haft folkeregisteradresse i Grønland i en sammenhængende periode på minimum 2 år er gældende.

I henhold til ny lov om fangst og jagt der gælder fra 1. juli, hjemles barnets første fangst (perngarneq) således børn fra på 12 år og under 15 år kan fange rensdyr under ledelse af en voksen person. Der henvises til udkast til bekendtgørelse der snart skal i offentlig høring.

For nærmere information kontakt afdelingschef i Departementet for Fiskeri og Fangst Amalie Jessen på e-mail amalie@nanoq.gl, tlf. +299 553342/345304 eller apn@nanoq.gl.