Gå til sidens indhold
  1. Del link

Naalakkersuisut forhandler på vegne af Grønland ved kommende Forsvarsforlig

Sendes af: Departement for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel
Vivian Motzfeldt
”Jeg skal for det første gøre klart, at Naalakkersuisut forhandler med regeringen på vegne af Grønland i forbindelse med Forsvarsforliget i Kongeriget. Naalakkersuisut er de eneste, der kan forhandle på vegne af Grønland.

Når det så er sagt, er det positivt, at partier i Inatsisartut kommer med deres positioner, for det er vigtigt at alle har inputs til et så vigtigt emne. Partier med repræsentation i Folketinget har mulighed for at forhandle direkte med regeringen som enkeltstående partier for deres egne mærkesager. Det kan Inuit Ataqatigiit og det kan Siumut, som begge har repræsentation i Folketinget. Men jeg skal gentage; Naalakkersuisut er de eneste, der formelt har myndighed til at forhandle med regeringen på vegne af Grønland. Det er de demokratiske spilleregler.

Naalakkersuisut har i god tid afleveret sine indledende input til kommende forsvarsforlig til den danske regering. Det er modtaget af regeringen. Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg er orienteret på fortrolig vis, og partierne har mulighed for at komme med yderligere input til processen. Der er på nuværende tidspunkt også behov for fortrolighed på området, og Naalakkersuisut forhandler ikke gennem pressen.

Jeg er i god løbende kontakt med den fungerende danske forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Lad mig understrege. Der er i sagens natur og vigtighed ingen grund til hastværk, det skal være gode og robuste resultater frem for hastværk. Og der bliver ikke nogen forsvarsforligsaftale relateret til Arktis og Grønland, med mindre at Naalakkersuisut er med. Der har fra dansk side været behov for at skabe overblik på forsvarsområdet ved Forsvarets kasseeftersyn. Det er fuldt ud forståeligt. Som sagt har jeg en god dialog med Troels Lund Poulsen. I forbindelse med kommende forsvarsforlig, forventer vi først at tale om de overordnede linjer, hvorefter vi forventer, at vi efter sommeren taler detaljer i relation til et kommende forsvarsforlig.”


Udtaler Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel, Vivian Motzfeldt.

Kontakt: Naasunnguaq B. Kristensen, Email: nabk@nanoq.gl, Mobil: +299 533684