Gå til sidens indhold
  1. Tooltip text

Hundesl├Žden har en stor indflydelse for vores levevis

Sendes af: Departement for Fiskeri og Fangst
Hundeslæde

Der er stadig fangere og fiskere, som bruger slædehunden som et arbejdsredskab. Uden hunde kan de ikke opretholde deres levevis. De er fangere og fiskere, som bruger ældgamle metoder for opdragelse og opretholdelse af slædehunden, ligesom deres forfædre.

I hundeslædedistrikterne påbegyndes der snart en meget gammel sætfangstmetode på is, hvor fangeren skyder en sæl, som soler sig. Under fangsten har slædehunden en afgørende betydning, idet en slæde med hunde for, kan næppe fange en sæl. Det gælder også i en isbjørnejagt.

Jeg er opvokset, hvor vi har hunde i nærheden af vores hus, og blandt fangere og fiskere med hundehold ved deres hjem. Derfor har jeg stor respekt for dem, som stadig anvender hunden som et redskab til fangst og fiskeri, og anser dem som forbilleder for den kommende generation.

Jeg er også stor tilhænger af det årlige hundevæddeløb, Avannaata Qimussersua, som bliver arrangeret af sammenslutningen af foreningerne i samarbejde med Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffiat. Jeg vil rette en stor tak til frivillige, som arbejder ihærdigt for bevarelsen af hundeslædekulturen, i de forskellige foreninger i hundeslædedistrikter, og Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffiat.

Hundeslædekulturen er i de seneste år blevet trængt, idet antallet af hunde er dalet. Derfor er bevarelsen af slædehunden meget vigtigt, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst Karl Tobiassen.

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst understreger, at slædehundene er beskyttet af en Inatsisartutlov, og at der ydes et beløb til hundevaccination.

Slædehundene er beskyttet af en landstingslov, hvor lovens formål er at sikre en bestand af sunde hunde i Grønland, at beskytte den grønlandske slædehund som race samt at beskytte mennesker, dyr og omgivelser mod skader forvoldt af hunde.
Desuden varetager Veterinær- og fødevaremyndigheden i Grønland det landsdækkende hundevaccinationsprogram, hvor den årlige bevilling fra finansloven er på 1,9 millioner kroner.

Fakta:
” Forskeres resultater viser blandt andet at de slædehunde som for 4.500 år siden fulgte i hælene på Grønlands første beboere, Saqqaq-folket. Hundene var anderledes, mindre i størrelse og spinklere end de slædehunde, der for 1000 år siden trak Thule-folket tværs over Canadas arktiske områder og som nåede alle Grønlands kyster. Det grønlandske Saqqaq-folk har sine rødder i Sibirien og det er her vi må forestille os, at Saqqaq-folkets forfædre knyttede båndet til en hund, der på mange måder lignede vores nulevende slædehund”, skriver Qimmeq projektet blandt andet i et hæfte udgivet af Qimmeq-sekretariatet.

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst Karl Tobiassen vil være blandt tilskuerne, når Avannaata Qimussersua bliver afviklet i Sisimiut, den 1. april 2023.

Kontakt:

Departementet for Fiskeri og Fangst. APN@nanoq.gl