Gå til sidens indhold

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:06-06-2024 14:05
Høringsfrist:05-07-2024 16:00
Departement:Departement for Fiskeri og Fangst
Høringssvar sendes til::APN@nanoq.gl cc. thra@nanoq.gl

Bemærkninger til forslaget skal være Departementet for Fiskeri og Fangst i hænde senest:

5. juli 2024, kl. 16.00

Bemærkninger til forslaget bedes sendt, hvis muligt, på grønlandsk og dansk pr. e-mail til APN@nanoq.gl og cc. thra@nanoq.gl eller pr. post til:

Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Forslaget kan desuden finde på Naalakkersuisuts høringsportal på: https://naalakkersuisut.gl/Hoeringer?sc_lang=da

Baggrund for forslaget
Landstingslov om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug er fra 2004 og er sidenhen ikke ændret. Med de øgede klimaudfordringer ses et behov for at ændre genetableringsstøtteloven for at lette adgangen til økonomisk hjælp til de i loven omfattede personer. Med forslaget vil loven også rumme de tilfælde, hvor klimatisk betingede vanskeligheder eller katastrofelignende situationer påvirker de erhvervsdrivendes mulighed for at oppebære et acceptabelt indtægtsniveau.

Baggrunden for forslaget findes i finansloven af 2024, hvor der i tekstanmærkningen til hovedkonto 51.01.04, om genetableringsstøtte, er etableret mulighed for, efter Finans- og Skatteudvalgets godkendelse, at yde økonomisk hjælp til fiskere, fangere og landbrugere, hvis erhvervsindtægt med kort varsel fuldt ud eller i meget væsentligt omfang bortfalder grundet forhold forårsaget af klimatisk betingede vanskeligheder.

Tekstanmærkningen er en midlertidig overgangsordning indtil et nyt regelsæt er på plads.

Forslaget har derudover til hensigt, at fjerne de utilsigtede barrierer, der forhindrer Naalakkersuisut i at udbetale genetableringsstøtte i de tilfælde, hvor skaden, bortkomsten, sygdommen eller uarbejdsdygtigheden er dækket, eller mulig at dække, via private eller offentlige støtteordninger eller lignende.

Der indføres dertil en ansøgningsfrist for ansøgning om genetableringsstøtte samt et loft på gentagen støtte, for visse typer af hændelser.

Med venlig hilsen

Departementet for Fiskeri og Fangst
E-mail: apn@nanoq.gl
Telefon: +299 34 50 00