Gå til sidens indhold

Høring vedr. fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser Vinter 2024

Høringstype:Andet
Offentliggjort:18-12-2023 12:08
Høringsfrist:15-01-2024 00:00
Departement:Departement for Fiskeri og Fangst
Høringssvar sendes til::apn@nanoq.gl

Hermed fremsendes forslag til fangstperioder og –kvoter i regionerne for rensdyr og moskusokser for Vinter 2024 i høring.

Der er lavet en særskilt skrivelse til forvaltningsområderne Qaanaaq og Ittoqqortoormiit.

Grønlands Naturinstitut har i Marts 2018 gennemført officielle helikoptertællinger af rensdyr og moskusokser i Fangstregion 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq), og på samme måde i Marts 2019 gennemført officielle helikoptertællinger af rensdyr i Fangstregion 3 (Akia- Maniitsoq) og Fangstregion 4 (Ameralik). De officielle tællerapporter fra disse tællinger er alle færdiggjort.

Rensdyr

1. Fangstregion Nuussuaq: Erhvervs- og fritidsfangst af ikke opfangede rensdyrkvoter fra sommeren og efteråret 2023 i perioden fra 29. januar 2024 til og med 18. februar. Antallet af ikke-opfangede kvoter bestemmes i samarbejde med Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia.
2. Resterende regioner: Der bliver ingen vinterfangst af rensdyr.

Begrundelser: Der har i sommeren og efteråret 2023 været tre måneders ubegrænset fritidsfangst og fem måneders ubegrænset erhvervsfangst af rensdyr i Fangstregion 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq), Fangstregion 3 (Akia-Maniitsoq) og Fangstregion 4 (Ameralik). Grundlaget for dette var, at der ifølge Grønlands Natursinstitut var blevet for mange rensdyr i de pågældende fangstregioner og at det er nødvendigt at reducere antallet. Der har i de resterende fangstregioner med færre rensdyr været 2 måneders ubegrænset fritidsfangst og 2½ måneders ubegrænset erhvervsfangst af rensdyr. Der er således ikke et særligt grundlag for vinterfangst.

APN følger i tæt samarbejde med kommunerne returnering af licenser og manglende returnering samt dermed manglende fangstmelding vil i de kommende år få konsekvenser for muligheden for ansøgning om licenser for de enkelte fangere. Det understreges, at de kommunale vedtægter skal følges ved anvendelse af snescootere, ATV-er samt andre motoriserede transportmidler og at det er forbudt at anvende disse til forfølgelse og fangst af rensdyr. Motoriserede transportmidler skal holde minimums-afstand på 500 meter til rensdyr.

Moskusokser
3. Forvaltningsområde Maniitsoq: Begrænset vinterfangst af moskusokser uden brug af motoriserede transportmidler i Jagtområde 1 starter 29. januar 2024 og forløber i tre uger til og med 18. februar. Der er i Jagtområde 1 kvote på 100 moskusokser. Ingen vinterfangst af moskusokser i Jagtområde 2, Jagtområde 3 og Jagtområde 4.
4. Forvaltningsområde Sisimiut: Moskusoksekvoter i Fangstregion Sisimiut fra sommer og efterår 2023, der ikke er opfanget, flyttes til vinterfangst 2024 i perioden fra 29. januar til og med 11. februar. Antallet af ikke opfangede kvoter bestemmes i samarbejde med Qeqqata Kommunia.
5. Forvaltningsområde Kangaatsiaq: Moskusoksekvoter i Fangstregion Sisimiut fra sommer og efterår 2023, der ikke er opfanget, flyttes til vinterfangst 2024 i perioden fra 29. januar til og med 11. februar. Antallet af ikke opfangede kvoter bestemmes i samarbejde med Kommune Qeqertalik.
6. Moskusokseregion Naternaq: Moskusoksekvoter til forvaltningsområderne fra sommer og efterår 2023, der ikke er opfanget, flyttes til den enkelte kommune til vinterfangst 2024 i perioden fra 12. februar til og med 10. marts. Antallet af ikke opfangede kvoter bestemmes i samarbejde med Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia.
7. Moskusokseregion Ivittuut: Der bliver ingen vinterfangst af moskusokser.
8. Moskusokseregion Sigguk: Der bliver ingen vinterfangst af moskusokser..
9. Moskusokser flyttet til Nanortalik-området og indvandret til Nuuk-fjorden er fredet.

Begrundelser: Forvaltningsområde Ivittuut: Med baggrund i de seneste års minimumstællinger af moskusokser er der ingen vinterfangst 2024 af moskusokser, foretaget af specifikke deltagere. Begrundelsen er, at der ikke længere er for mange moskusokser i Ivittuut.

Forvaltningsområde Sisimiut: Moskusoksekvoter for sommer og efterår bliver erfaringsmæssigt ikke opfanget og derfor overføres disse til vinterfangst.

Forvaltningsområde Kangaatsiaq: Moskusoksekvoter i Sisimiut-forvaltningsområde for sommer og efterår bliver erfaringsmæssigt ikke opfanget og derfor overføres disse til vinterfangst.

Forvaltningsområde Maniitsoq: Moskusokserne i Maniitsoq-forvaltningsområde blev talt fra helikopter i 2018. Dyrene blev ifølge tællingen, der blev gennemført i marts-måned, observeret i større højde over havet end tidligere (gennemsnit > 700 m) og disse områder vurderes til at have ringere fødemæssig kvalitet. For at mindske forstyrrelser af dyrene anbefaler Grønlands Naturinstitut derfor, at motoriserede køretøjer i området begrænses.

Det er ved minimumstællinger konstateret, at det samme også sker i Jagtområde 2. Fangere og jagtbetjente har gennem de seneste år meddelt, at drægtige køer bliver mere og mere sjældne i Jagtområde 2, Jagtområde 3 og Jagtområde 4. Med det formål at øge antallet af drægtige køer og dermed kalve anbefaler Grønlands Naturinstitut ingen vinterfangst i Jagtområde 4, som støttes af APN.

Fanger- og brugerviden indikerer, at der gennem de seneste år bliver observeret færre moskusokser i forvaltningsområdet, hvilket tyder på, at vinterfangsten baseret på motoriserede transportmidler har store negative konsekvenser for moskusoksebestanden. Dette blev også observeret under helikoptertællingen i marts 2018, hvor der ikke blev observeret nogle moskusokser i områder, hvor der havde været motoriserede transportmidler.
Der har ifølge fanger- og brugerviden fra Kangerlussuaq-området været ekstra meget nedbør gennem de seneste år, hvilket især op til vinteren 2023 medførte, at meget store områder blev overiset, så dyrene har ikke haft de samme muligheder for at finde føde, som de plejer at have. Dette kan bl.a. have medført, at der bliver færre drægtige køer gennem de seneste år.

Det understreges fra APN, at anvendelse af snescootere, ATV’er og andre motoriserede transportmidler skal følge kommunale vedtægter og at det er forbudt at anvende disse til forfølgelse og fangst af moskusokser. Motorisede transportmidler skal holde minimums-afstand på 500 meter til moskusokser.

Høringsfrist er til og med 15. Januar 2024.

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner.
Bilag 2: Region 1-11 for rensdyr i Vestgrønland.
Bilag 3: Moskusoksebestande i Grønland.
Bilag 4: Jagtområde 1, 2,3 og 4 for moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq.
Bilag 5: Moskusokseregion Sisimiut inkl. kommunale bestemmelser.
Bilag 6: Moskusokseregion Naternaq.
Bilag 7: Rensdyrregion Nuussusaq.