Gå til sidens indhold

Høring over udkast til bekendtgørelse for Grønland om Fødevarestyrelsens gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland

Høringstype:Andet
Offentliggjort:23-08-2023 15:24
Høringsfrist:06-10-2023 00:00
Departement:Departement for Fiskeri og Fangst
Høringssvar sendes til::henta@fvst.dk

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse for Grønland om Fødevarestyrelsens gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland i høring.

Selvstyret bedes fremsende høringen til relevante ministerielle og private parter i Grønland og returnere høringssvarene til Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest den 6. oktober 2023. Bemærkningerne bedes sendt til 16@fvst.dk med kopi til henta@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2022-16-31-00452.

Formål og ikrafttræden
Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at Fødevarestyrelsen ikke handler i strid med EU's restriktive foranstaltninger over for Rusland i forbindelse med Fødevarestyrelsens opgavevaretagelse på veterinær- og fødevareområdet i Grønland. Konkret sikres Fødevarestyrelsen hjemmel til at kunne afslå at udstede eksportcertifikater på en række luksusvarer og specifikke produkter, som kan bidrage til at styrke Ruslands industrielle kapacitet. Yderligere sikres Fødevarestyrelsen hjemmel til at kunne afslå at foretage veterinærkontrol på visse produkter fra Rusland, som ønskes indført til Grønland.

Bekendtgørelsen inkorporerer de relevante artikler i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. november 2023.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående eller bekendtgørelsen, er I velkommen til at kontakte undertegnede pr. mail henta@fvst.dk.