Gå til sidens indhold

Forslag til ændring af Selvstyrets bekendtgørelse om emballage til drikkevarer

Høringstype:Selvstyrets bekendtgørelse
Offentliggjort:13-07-2023 08:39
Høringsfrist:28-08-2023 00:00
Departement:Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Høringssvar sendes til::pan@nanoq.gl

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø sender hermed forslag til ændring af Selvstyrets bekendtgørelse om emballage til drikkevarer i høring.

Baggrund
På efterårssamlingen 2022 besluttede Inatsisartut at pålægge Naalakkersuisut at fastsætte nye regler for emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke. Reglerne skal være på plads senest den 1. januar 2024.

Formålet med de nye regler er at bringe Nuuk Imeq A/Ss faktiske monopol til ophør, ved overalt i landet at tillade salg af øl og kulsyreholdige læskedrikke på dåse, plast- og glasflaske, uanset facon og størrelse, forudsat at disse indgår i et returpantsystem, som er godkendt af Naalakkersuisut.

Beskrivelse af reglerne
Det foreslås at ændre reglerne i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 25. oktober 2019 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke sådan at der ikke længere stilles krav om anvendelse af bestemte emballagetyper ved salg af øl og kulsyreholdige læskedrikke. I stedet stilles der nu blot krav om, at salg af sådanne drikkevarer skal ske i emballage, der indgår i et returpantsystem, som er godkendt af Naalakkersuisut.

Da der ikke længere stilles krav om brug af bestemte emballagetyper, åbnes der således op for, at Naalakkersuisut kan godkende et returpantsystem, som omfatter en lang række forskellige emballagetyper, i overensstemmelse med Inatsisartuts beslutning.

Sammenlignet med den gældende emballagebekendtgørelse, er der også foretaget visse andre ændringer i udkastet til ny emballagebekendtgørelse, hvoraf kan nævnes følgende:

  • Mulighed for, at Naalakkersuisut kan vælge at stille krav om, at andre drikkevarer end øl og sodavand skal sælges i emballage, der indgår i et godkendt returpantsystem. Denne bestemmelse udgør primært en fremtidssikring, som gør det muligt at stille krav om returpant på yderligere drikkevaretyper.
  • Regel, som præciserer, at der fortsat kan ske anvendelse af returpantemballager omfattet af et allerede godkendt returpantsystem, dvs. de emballager, som er opført på bilaget til den gældende emballagebekendtgørelse. Denne regel sikrer ikke mindst, at lokale producenter fortsat kan anvende de eksisterende returemballagetyper, såfremt de ønsker det.
  • Dispensationsregel, som giver mulighed for at dispensere fra krav om anvendelse af returpantbelagt emballage, i tilfælde af forsyningsproblemer, ved salg af beskedne mængder eller i andre særlige situationer.
  • Opdaterede regler vedrørende påbud og forbud, som bl.a. afspejler ændringerne i bekendtgørelsens øvrige regler.
  • Opdaterede definitioner af begreber, som udgør en central del af bekendtgørelsens regler.

Høringsfrist
Høringssvar bedes sendt til Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø senest den 28-08-2023. Høringssvar sendes til departementets officielle e-mailadresse: pan@nanoq.gl.