Gå til sidens indhold

Forslag til ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland

Høringstype:Andet
Offentliggjort:12-07-2023 15:50
Høringsfrist:10-08-2023 00:00
Departement:Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Høringssvar sendes til::pan@nanoq.gl

(Bemyndigelse til at udstede regler om forurening fra aktiviteter på havet, herunder forbud vedrørende brug HFO som skibsbrændstof)

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø sender hermed rigsmyndighedernes forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland i høring. Forslaget har tidligere været sendt i høring af Miljøministeriet i Danmark, og sendes nu ligeledes i høring i Grønland.

Baggrund
Marine Environment Protection Committee (MEPC) under FN’s søfartsorganisation vedtog i 2021 et forbud mod brug og transport af Heavy Fuel Oil (HFO) som skibsbrændstof i Arktis. Hovedformålet er at begrænse forurening af havet ved oliespild. Forbuddet begrænser dog også luftforurening ved at forbyde brug af HFO som skibsbrændstof i Arktis.

Forbuddet medfører at skibe, der befinder sig i arktiske områder, ikke længere kan bruge HFO som brændstof eller transportere HFO med henblik på brug som brændstof.
Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2024. Dobbeltskrogede tankskibe er dog først omfattet af forbuddet fra 1. juli 2029. Endvidere kan arktiske stater give dispensation fra HFO-forbuddet til skibe, der sejler deres flag, når de opererer i den pågældende stats jurisdiktion. Dispensation kan højst gives frem til 1. juli 2029.

Forbuddet omfatter ikke transport af HFO som gods ombord på tankskibe, så længe HFO’en ikke bruges som brændstof af det pågældende tankskib.
HFO-forbuddets implementeringsfrist er den 1. juli 2024.

Beskrivelse af reglerne
L
ovforslaget skal muliggøre implementering af HFO-forbuddet i den arktiske del af Grønlands eksklusive økonomiske zone. Lovforslaget er nødvendigt, idet der ikke er tilstrækkelig klar hjemmel i den nuværende lovgivning. Lovforslaget indeholder derfor en bred bemyndigelsesbestemmelse, der forventes brugt til at udstede en bekendtgørelse, som indeholder de nærmere regler om HFO-forbuddet.

Den foreslåede nye bemyndigelsesbestemmelse er bredt formuleret, og udgør dermed også en fremtidssikring, idet bestemmelsen ligeledes kan danne grundlag for udstedelse af andre nye regler, hvis der skulle opstå behov herfor en gang i fremtiden.

Det bemærkes, at Inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet, som gælder for havområdet, der strækker sig fra kysten og ud til 3 sømil fra land, allerede indeholder en tilsvarende hjemmel, som ligeledes forventes brugt til at udstede en bekendtgørelse med nærmere regler om HFO-forbuddet. Der er derfor ikke behov for at ændre i Inatsisartutloven for at implementere HFO-forbuddet for så vidt angår de kystnære farvande og fjorde.

Høringsfrist
Høringssvar bedes sendt til Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø senest den 10-08-2023. Høringssvar sendes til departementets officielle e-mailadresse: pan@nanoq.gl.
Spørgsmål til lovforslaget kan rettes til pan@nanoq.gl