Gå til sidens indhold

Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:06-07-2023 10:35
Høringsfrist:28-07-2023 00:00
Departement:Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Høringssvar sendes til::isn@nanoq.gl

Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender sender hermed forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension i offentlig høring.

Baggrund
Naalakkersuisut præsenterede i februar 2023 Naalakkersuisuts ældrestrategi.
I denne ældrestrategi foreslås en afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt for alderspensionister. Det fremgår endvidere, at Naalakkersuisut ønsker at fremsætte et ændringsforslag til Inatsisartutlov om alderspension, således at reguleringen på baggrund af en partners indkomst fjernes.

Der blev på Inatsisartuts forårssamling 2023 ligeledes fremsat to forslag til Inatsisartutbeslutning om, at beregningen af alderspension ikke længere skal reguleres på baggrund af en eventuel partners indkomst.

Naalakkersuisut fremsatte i denne forbindelse et ændringsforslag, hvorefter Naalakkersuisut blev pålagt at præsentere et forslag til en ændring af alderspensionsloven, således at reguleringen af pension på baggrund af en eventuel partners indkomst fjernes.

Naalakkersuisut har på denne baggrund udarbejdet nærværende forslag til ændring af Inatsisartutlov om alderspension, hvori beregningen af pensionstillæg gøres uafhængig af en eventuel partners indkomst.

Indhold
Med forslaget gøres beregningen af alderspensionisters pensionstillæg uafhængig af en eventuel partners indkomst.
En alderspensionists eventuelle ægtefælle eller samlevers indtægt vil således ikke længere have indvirkning på udregningen af alderspensionistens pensionstillæg.
Beregningen af pensionstillæg skal herefter alene baseres på alderspensionistens egen indkomst, i lighed med grundpensionen.

Forslaget gør således beregningerne og hermed ydelsernes størrelse uafhængige af alderspensionisters eventuelle ægtefæller eller samlevere.
Forslaget bibeholder dog fortsat satserne for henholdsvis enlige alderspensionister og alderspensionister med en partner. Der vil således fortsat være forskel på størrelsen af pensionstillæg for henholdsvis enlige alderspensionister og alderspensionister med en partner.

Høringsfrist
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender på isn@nanoq.gl senest den 28. juli 2023.