Gå til sidens indhold

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:23-03-2023 08:35
Høringsfrist:05-04-2023 00:00
Departement:Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Høringssvar sendes til::isn@nanoq.gl og mehs@nanoq.gl

(Registrering som jobsøgende på til enhver tid anvendelig offentlig jobportal m.v.)

Modtageren af jobsøgningsydelse, den ledige, skal aktivt tage ansvar for at holde forbindelsen til arbejdsmarkedet med henblik på at komme ind på arbejdsmarked ved at få et job og kunne klare sig selv økonomisk.

Redskabet hertil vil være en jobportal ved en landsdækkende digital løsning, hvorved den ledige er forpligtet til at tilmelde sig på som aktivt jobsøgende med ajourført CV. Ved valgt af en landsdækkende digital løsning skal der tages højde for nem tilgængelighed til og brugervenligheden af løsningen for såvel borgere som virksomheder og offentlige myndigheder sammenholdende med de økonomiske ressourcer opretholdelse og vedligeholdelse af den digitale løsning kræver. Desuden vil den teknologiske udvikling i informationsteknologi i al væsentlighed kræve en fortløbende opdatering og udvikling af systemet. Derudover skal der tages højde for evt. midlertidigt systembrud m.m., således at borgerne altid kan efterleve deres forpligtigelser med henblik på at kunne modtage de ydelser og den service, de er berettigede til. For nemmere at kunne leve op til de ovennævnte krav uden at skulle bruge ressourcer til at ændre loven fra tid til anden er hensigten til forslaget derfor, at bestemmelsen skal være omnipotent i forskellige situationer i tidens løb og, at den ikke skal i takt med udviklingen blive forældet.

Forslaget har dermed til formål at sørge for, at hjemlen til en landsdækkende digital løsning altid er til stede, uanset betegnelsen for løsningen og kanalen, ved hvilken den gøres tilgængelig.

Generelt om høringen

Eventuelle bemærkninger anmodes venligst fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender på isn@nanoq.gl, med kopi til Mehdi Shams på mehs@nanoq.gl.

Frist for høringssvar senest onsdag den 5. april 2023