Gå til sidens indhold

Offentlig høring af påtænkt opretholdelse af fredninger ved Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua

Høringstype:Andet
Offentliggjort:14-03-2023 15:42
Høringsfrist:24-07-2023 00:00
Departement:Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke
Høringssvar sendes til::nka@natmus.gl

Præcisering af og ny frist for høring vedrørende Naalakkersuisuts anmodning om ophævelse af fredning af fortidsminder omkring Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua.

Til samtlige høringsparter:

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv er efter udsendelse af høringsskrivelse i denne sag, den 14. marts 2023, blevet gjort opmærksom på nogle forhold i høringsskrivelsen, som er ønsket præciseret. Der er som følge heraf udarbejdet denne reviderede høringsskrivelse, hvori det er præciseret, at høringen sker vedr. Naalakkersuisuts anmodning om ophævelse af fredningen af de jordfaste fortidsminder i området, og at dette er begrundet i overordnede hensyn til samfundsudviklingen, jf. Kulturmindelovens § 3. Desuden er der uddybende redegjort for, hvad der kommer til at ske efter høringsfristens udløb.
De høringsparter der allerede har fremsendt høringssvar, behøver ikke at fremsende på ny medmindre præciseringen giver anledning til det.

Som følge af de foretagne ændringer i høringsskrivelsen forlænges høringsfristen tilsvarende, dsv. at fristen er 3 måneder fra dags dato, og at fristen således er den 24. juli 2023.