Gå til sidens indhold

Høring om regional baggrundsundersøgelse for Sydgrønland

Høringstype:Andet
Offentliggjort:07-03-2023 16:00
Høringsfrist:23-04-2023 16:00
Departement:Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Høringssvar sendes til::eamra@nanoq.gl

Miljøstyrelsen for Råstofområdet sender hermed den vedlagte rapport ”South Greenland – Regional environmental baseline assessment for mining activities” i offentlig høring.

Beskrivelse
Formålet med den regionale baggrundsundersøgelse for Sydgrønland er at styrke vidensgrundlaget for bæredygtig forvaltning af mineaktiviteter i regionen.

Rapporten præsenterer basisinformation om regionens geologiske, biologiske og miljøkemiske forhold og giver en oversigt over områdets menneskelige brug og den tilgængelige kulturarvsinformation. De forskellige informationer præsenteres på et overordnet niveau og understøttes af en række oversigtskort. Det fulde datasæt er tilgængeligt på https://rba.eamra.gl/

Rapporten identificerer flere områder, hvor der i fremtiden kan opstå interessekonflikter imellem mineaktiviteter og miljøhensyn og kulturarvslige interesser. Miljøstyrelsen for Råstofområdet vil i videst
mulige omfang inddrage rapportens informationer og konklusioner i sit arbejde med fremtidige reguleringstiltag i Sydgrønland.

Den offentlige høring har til formål at indsamle erfaringer og faglig viden fra borgere, myndigheder, erhvervsliv og andre interesserede parter.

Høringsfrist
Høringssvar bedes sendt til Miljøstyrelsen for Råstofområdet senest den 23.04.2023.

Høringssvar sendes til styrelsens officielle e-mailadresse: eamra@nanoq.gl